Спокойно плаване

Прочит: Яков 5:13-16 „Всяко слово Божие е опитано: Той е щит на тези, които уповават на Него.“ (Притчи 30:5) При всяко пътуване с круизен кораб пътниците се запознават с правилата за безопасност. Екипажът им обяснява къде се намират спасителните лодки и греблата и как правилно да се...

Виж повече

„Аз ще дойда!“

Прочит: Матей 28:16-20 „После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мен.“ (Исая 6:8) Нашата църква е малка и се намира в красивата област Фингър Лейкс, в близост до Ню Йорк. Всеки ден се любуваме на красивите...

Виж повече

Изцели ме – сега!

Прочит: Псалм 62:5-8 „Уповавай на Него, народе, по всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е прибежище за нас.“ (Псалм 62:8) Болката, която ми причини раздялата с моя съпруг, изглеждаше непоносима. Бракът ни продължи едва две години и половина, но бяхме приятели от дълги...

Виж повече

Прошка

Прочит: Лука 15:11-32 „А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.“ (Лука 15:20) Аз съм се чувствал като блудния син. Знам какво е да си изпълнен със съжаление и страх, докато се приближаваш към дома. Когато чета тази...

Виж повече

Почивка

Прочит: Псалм 121:1-8 „Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта ми е от Господа…“ (Псалм 121:1-2) Когато обявя почивка, учениците винаги се радват. Аз зная добре, че 13-годишните не могат да издържат 70 минути дори при най-интересния урок. Те се нуждаят от...

Виж повече

Да даваш и да получаваш

Прочит: Галатяни 6:9-10 „… давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.“ (Лука 6:38) Съпругът ми Джон почистваше прозорци. Един ден, точно преди семейната ни почивка той...

Виж повече

Гнездо

Прочит: Деяния 2:41-42 „… така да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, която е и ваша, и моя.“ (Римляни 1:12) Памела ме срещна на вратата на църквата и със сияещо лице ми показа една кутия от обувки. Тя беше пълна със суха трева, мъх и хартия. „Направих гнездо – ми каза...

Виж повече

Изпълнени със светлина

Прочит: Ефесяни 1:15-23 „… да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите за славното Негово наследство…“ (Ефесяни 1:18) Дъждовните дни ми действат успокояващо и дори сънливо. Въпреки че обичам дъжда, когато...

Виж повече

Винаги с нас

Прочит: Римляни 8:31-39 „… Господ, твоят Бог… няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“ (Второзаконие 31:6) На 20 години и току-що завършил библейско училище, целунах родителите си и тръгнах към Югоизточна Азия, където щях да преподавам. Бях организирал сам цялото си пътуване...

Виж повече

Скъпоценен подарък

Прочит: Псалм 119:105-112 „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105) Протегнах ръка, за да взема подаръка си, докато всички в църквата гледаха към мен. Беше голяма кафява книга, надписана със златисти букви: „Библия“. В онзи момент не осъзнавах...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!