Изпълнени със светлина

Прочит: Ефесяни 1:15-23 „… да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите за славното Негово наследство…“ (Ефесяни 1:18) Дъждовните дни ми действат успокояващо и дори сънливо. Въпреки че обичам дъжда, когато...

Виж повече

Винаги с нас

Прочит: Римляни 8:31-39 „… Господ, твоят Бог… няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“ (Второзаконие 31:6) На 20 години и току-що завършил библейско училище, целунах родителите си и тръгнах към Югоизточна Азия, където щях да преподавам. Бях организирал сам цялото си пътуване...

Виж повече

Скъпоценен подарък

Прочит: Псалм 119:105-112 „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105) Протегнах ръка, за да взема подаръка си, докато всички в църквата гледаха към мен. Беше голяма кафява книга, надписана със златисти букви: „Библия“. В онзи момент не осъзнавах...

Виж повече

Липсващото парче

Прочит: Яков 4:1-10 „Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живей в безопасност.“ (Псалм 4:8) Майка ми много обича да реди пъзели. Тя започва от ъглите навътре и постепенно хаосът придобива форма. Целият процес е труден, но накрая носи удовлетворение. Един от...

Виж повече

Красиви мидени черупки

Прочит: Римляни 5:1-11 „… нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух.“ (Римляни 5:3-5) Когато...

Виж повече

Решителност

Прочит: Йоан 4:34-36 „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.“ (Йоан 10:10) Излязох от болницата с усещането за провал. Бях отишъл да посетя приятел и да му поговоря за Христос, на както обикновено, не ми стигна...

Виж повече

Затвори очи

Прочит: Деяния 12:1-6 „И аз легнах и спах; станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се убоя от десетки хиляди от народа, които навред са се изправили против мен.“ (Псалм 3:5-6) Четиригодишният Джеймс седна на своето столче в колата и потеглихме. „Очите ми се затварят“ – каза той...

Виж повече

Привилегията на молитвата

Прочит: Псалм 34:1-8 „Този сиромах извика; и Господ го послуша и от всичките му неволи го избави.“ (Псалм 34:6) През март 2003 г. получих сериозен инсулт. Беше много тежко, защото лявата ми половина се парализира. Лекарите не очакваха, че мога да се възстановя, но Бог имаше друг план...

Виж повече

Да отразяваме Божията любов

Прочит: Колосяни 3:12-17 „Както водата отразява лице срещу лице, така сърцето – човек срещу човека.“ (Притчи 27:19) Със съпруга ми отидохме на разходка край езерото една сутрин. Водата беше спокойна и идеално отразяваше всичко – върховете с тъмнозелените ели и борове, дълбокото синьо...

Виж повече

Добър настойник

Прочит: 1 Петр. 4:8-11 „Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:9-10) Аз имам привилегията да не ходя на работа и да се грижа за шестте си деца...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!