Какво ново?

Прочит: Откровение 21:1-5 „… по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин…“ (Плачът на Йеремия 3:22-23) Когато приятелите ми ме питаха какво ново има в живота ми, не знаех как да отговоря. Какво толкова ново можеше да се...

Виж повече

Никога сами

Прочит: Псалм 23:1-6 „И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.“ (Матей 28:20) Веднъж пътувах с влак от летището във Филаделфия до града, в който живееше сестра ми и който се намира на 35 мили на север. Макар че беше късно вечерта, влакът беше пълен. Колкото повече се...

Виж повече

Да избегнем изкушението

Прочит: Яков 4:2-10 „Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.“ (1 Коринтяни...

Виж повече

1630 километра молитва

Прочит: 2 Коринтяни 7:2-7 „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“ (Исая 41:10) Пътувах с една група от родната ми Украйна към Русия, за да участваме в конференция, посветена на 125-годишнината на Методистката църква в Евразия. Вълнението беше голямо...

Виж повече

Исус се просълзи

Прочит: Йоан 11:32-37 „Исус, като я видя, че плаче и че юдеите, които я придружаваха, също плачат, се потресе в духа Си и се смути. И попита: Къде го положихте? Казаха Му: Господи, ела и виж. Исус се просълзи.“ (Йоан 11:33-35) В една обичайна сутрин телефонът звънна. Чух изпълнен със...

Виж повече

Ново начало

Прочит: Псалм 139:7-18 „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела…“ (Псалм 139:14) Започва още една нова година, а аз си пожелавам същото като миналата: да се движа повече, да спя повече, да се храня по-здравословно, да работя по-усърдно, когато се...

Виж повече

Красиви цветя

Прочит: Битие 1:4-31 „Вашето украшение да не е външно (…) а скритият в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.“ (1 Петр. 3:3-4) Днешните библейски думи са писани за ранните християни, но мисля, че много хора днес, които се борят с ниска...

Виж повече

Център

Прочит: Филипяни 1:20-22 „Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.“ (1 Коринтяни 1:18) Винаги съм обичала да рисувам. По време на един от часовете по карикатура, които посещавам, професорът ни каза: „Преди на нарисувате...

Виж повече

Бог ме обича

Прочит: Йеремия 29:10-14 „Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11) Денят, който трябваше да бъде един от най-щастливите в моя живот, стана един от най-нещастните. Осем дена преди да се...

Виж повече

Празникът не свършва

Прочит: Колосяни 3:12-17 „Но ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.“ (Лука 2:10) Със семейството ставахме от празничната рождествена трапеза, по време на която си бяхме разменили подаръци. Роднините се тръгваха. „Е...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!