Преместване

Прочит: Псалм 107:1-8 „… Където идеш ти, и аз ще ида, и където останеш, и аз ще остана…“ (Рут 1:16) Днешният библейски стих звучи романтично по време на сватбена церемония, но не и когато ми се налага да си опаковам багажа и да последвам съпруга си в нов град. Молех се и се надявах, че...

Виж повече

С радост

Прочит: Псалм 16:7-11 „Познах, че няма друго, по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си.“ (Еклисиаст 3:12) Казват, че щастието е такова, каквото си го направим. Колкото повече време прекарвам с един мой добър приятел, толкова повече се убеждавам, че...

Виж повече

Рождество Христово

Прочит: Матей 5:43-48 „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.“ (Матей 5:9) Точно преди началото на рождественото богослужение телефонът ми звънна. Номерът ми беше непознат, затова не вдигнах. Изпратих съобщение на човека, който се обаждаше, за да го попитам кой е...

Виж повече

Бъдни вечер

Прочит: Матей 5:14-16 „Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях.“ (1 Йоан 1:7) В края на богослужението на Бъдни вечер всеки в залата запалва свещта на човека пред себе си като символ на...

Виж повече

Прочит: Исая 49:8-16 „Може ли жена да забрави сучещото си дете, за да не се смили над детето на утробата си? Обаче те, дори и да забравят, Аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите Си съм те врязал; твоите стени са винаги през Мен.“ (Исая 49:15-16) Докато отивахме с деветгодишния...

Виж повече

Общност на светлината

Прочит: 1 Йоан 1:5-9 „Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.“ (Йоан 1:9) Беше нощта на Четвърти Адвент. Чувахме как вятърът свири между сградите, докато стояхме притихнали в църквата и запалвахме свещите си един от друг. В тиха процесия излязохме от църквата...

Виж повече

Неща, пречудни за мен

Прочит: Йов 42:1-4 „Наистина, кой е този, който помрачава Твоя съвет неразумно? Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, за неща, пречудни за мен, които не съм познавал.“ (Йов 42:3) Йов беше един от най-праведните Божи служители, но пред лицето на непоносимото страдание той...

Виж повече

Да бъде Твоята воля

Прочит: Лука 22:39-46 „И Мария каза: Ето Господнята слугиня пред теб; нека ми бъде според твоите думи…“ (Лука 1:38) Беше един дълъг, студен и влажен ден от екскурзията ни в Израел. Тълпата ме притискаше в църквата „Рождество Христово“. Треперех от студ и търсех място, където да се...

Виж повече

Очаквай с търпение

Прочит: Галатяни 6:7-10 „Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд.“ (Яков 5:7) В Лука 10:2 Исус сравнява споделянето на благовестието с работата на земеделеца. Той казва на учениците: „Жътвата е изобилна, а работниците...

Виж повече

Божията светлина

Прочит: 1 Йоан 4:7-12 „… впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.“ (Филипяни 3:14) Аз съм първа година в гимназията и съм претоварен с работа. Тестове, проекти, домашни работи – никога нямам почивка. Взел съм решение да не забавям...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!