Прегръдката на молитвата

Прочит: Лука 5:17-26 „И, ето, мъже, които носеха на постелка един болен човек (…) понеже не намериха откъде да го внесат вътре поради навалицата, качиха се на покрива и през покрива го спуснаха с постелката на средата пред Исус.“ (Лука 5:18-19) Няколко жени от църквата организираха...

Виж повече

Най-големият дар

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-16 „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.“ (Яков 1:17) През 2014 година една от най-популярните музикални групи се обедини с една от най-големите компютърни компании в...

Виж повече

Камъни по пътя

Прочит: Неемия 2:1-8 „… като съм уверен именно в това, че Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“ (Филипяни 1:6) Местността, където живеем, е наречена „Фермата на скалистия хълм“, защото е пълна с огромни камъни. Те са създавали много...

Виж повече

Дарът на Святия Дух

Прочит: Деяния 2:1-12 „И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Моя Отец; а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре.“ (Лука 24:49) Мой приятел ме покани да бъда един от четиримата шафери на неговата сватба. Веднага щом пристигнах в Америка, ни заведоха в...

Виж повече

На ново място

Прочит: Псалм 121:1-8 „Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“ (Псалм 121:2) Със съпруга ми започнахме нова работа и се наложи да се преместим. Напуснахме дома си в Хюстън, Тексас, който толкова обичахме. Знаехме, че ще ни липсват не само роднините, приятелите и...

Виж повече

Осем акра насърчение

Прочит: Деяния 4:32-37 „… и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела.“ (Евреи 10:24) Преди няколко години обмисляхме построяването на нова църковна сграда. Досегашният имот се намираше на място, което не позволяваше неговото разширяване, а и...

Виж повече

Песен в нощта

Прочит: Деяния 16:22-31 „… Къде е Бог, Творецът ми, Който дава песни нощем…“ (Йов 35:10) Като дете се страхувах от залеза на слънцето. Независимо дали имахме ток, или не, при вида на скриващото се зад хоризонта слънце сърцето ми се изпълваше със страх, а нощем сънувах кошмари. Когато...

Виж повече

Шум за татко

Прочит: 1 Йоан. 3:1-3 „А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израелю: Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те по име; Мой си ти.“ (Исая 43:1) Баща ми работеше почти през целия си живот в една ферма за отглеждане на коне близо до Ню Йорк. Освен че умееше...

Виж повече

„На кафе“ с Бога

Прочит: Псалм 34:8-14 „Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.“ (Псалм 34:8) Сутрин обичам да отпивам от чашата с кафе, докато чета „Духовна манна“ и се моля. Откакто поставих началото на този обичай, сутрешните ми молитви станаха още по-специално...

Виж повече

Кого прегазваш?

Прочит: 1 Тимот. 6:17-19 „И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини се издигнаха пред Бога за спомен.“ (Деяния 10:4) Около 200 стъпала водят до базиликата „Сакре Кьор“ в Париж. С дъщеря ми Каролин ги изкачихме, за да я посетим и да се насладим на гледката към града. Когато...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!