Едно Божие дете

Прочит: Матей 15:29-39 „Не забравяйте гостоприемството; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.“ (Евреи 13:2) По пътя към работа виждах един бездомник в инвалидна количка, но винаги го подминавах. Можех да го поздравя, но не можех да се пречупя и да го питам...

Виж повече

Сред тълпата

Прочит: Марк 5:25-34 „И веднага Исус, като усети в Себе Си, че от Него излезе сила, обърна се към множеството и попита: Кой се допря до дрехите Ми?“ (Марк 5:30) По време на една семейна ваканция в Ню Йорк аз реших да отида до катедралата „Св. Патрик“, като си мислех, че тя е тихо...

Виж повече

Бог е моята сила

Прочит: Филипяни 4:10-13 „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“ (Филипяни 4:13) Преди известно време имах кашлица, възпалено гърло и треска. Опитвах се да се справям с ежедневните задачи, но се чувствах много изморена и изтощена. Помолих се на Бога да ме изцери, но нещата...

Виж повече

Духовни плодове

Прочит: Лука 6:43-49 „Понеже всяко дърво се познава по своя плод…“ (Лука 6:44) Преди да встъпя в служение, няколко човека от църквата трябваше да отговорят на въпроси относно моята вяра. Един от тях беше: „Айън принася ли добри плодове?“. Никога преди това не осъзнавах какво има...

Виж повече

Бог е любов

Прочит: 1 Йоан 4:7-12 „Възлюбени, да се обичаме един друг…“ (1 Йоан 4:7) Моята скъпа приятелка в гимназията беше лъчезарна, състрадателна и любезна, но не беше щастлива. Една сутрин тя не дойде на училище. По-късно разбрах, че се е самоубила. Много въпроси се породиха в ума ми. Не...

Виж повече

Като Елисей

Прочит: 4 Царе 6:8-17 „… Слугата каза: Ах, господарю мой! Какво ще правим (…) И Елисей се помоли: Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види…“ (4 Царе 6:15, 17) Мога да разбера слугата на Елисей, който стана сутринта и видя, че градът е обкръжен от войска. И аз като него често...

Виж повече

Като децата

Прочит: Матей 18:1-5 „Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство.“ (Матей 18:3) Докато със сина ми Андре чакахме пред лекарския кабинет, една възрастна жена дойде със своя син и седнаха до нас. Мъжът беше на около 50 години и...

Виж повече

Обикновени хора

Прочит: Марк 1:16-20 „А ние имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.“ (2 Коринтяни 4:7) Когато минаваше край Галилейското езеро, Исус видя Симон и Андрей да ловят риба. Малко по-нататък Той видя и Яков и неговия брат Йоан. Щом...

Виж повече

Изгрев

Прочит: Лука 1:67-79 „… не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин…“ (Плачът на Йеремия 3:22-23) Една сутрин погледнах през прозореца и видях, че отсрещната къща е огряна от най-красивия изгрев. Небето бе обагрено в оранжево и нежнорозово. Пухкавите розови облачета бяха...

Виж повече

Прицелната точка

Прочит: Филипяни 4:8-9 „… впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.“ (Филипяни 3:14) Нещо черно, приличащо на паяк, се появи пред погледа ми. Потупах окото си, но то се разнесе още повече. Наплисках се с вода и го разтърках, но и това не...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!