Божие дело

Прочит: Марк 9:38-41   „А Исус каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име и да може скоро след това да Ме злослови. Понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна.“                                                                  ...

Виж повече

Борба

  Прочит: Битие 32:22-32   „А той каза: Няма да се наричаш вече Яков, а Израел, защото си бил в борба с Бога и с хора и си надвил.“ (Битие 32:28)   Седя сам на една пейка в парка и едва сдържам сълзите си от безсилие. Бях убеден, че съпругата ми и посветила сърцето си

Виж повече

Нищо за изхвърляне

Прочит: Йоан 6:5-13   „И като се наситиха, каза на учениците Си: Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо.“                                                                                                    (Йоан 6:12)   С младежите от църквата често правим календарчета за...

Виж повече

Невероятно, нали?

Прочит: Псалм 46:1-11   „И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият Син?“                                                                                               (1 Йоан. 5:5)   Баща ми винаги се е стремял да ни показва чрез истински истории как Бог...

Виж повече

Ръка в ръка

Прочит: Псалм 37:25-29   „Стъпките на човека се оправят от Господа; и Неговото благоволение е в пътя му. Ако падне, няма да се повали, защото Господ подпира ръката му.“                                                                                     (Псалм 37:23-24)   Аз и мъжът ми...

Виж повече

Необикновена трансформация

Прочит: Йоан 2:1-11   „А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух.“                                                                                        (2 Коринтяни 3:18)    ...

Виж повече

Радостна възхвала

Прочит: Псалм 34:1-7   „Ще благославям Господа по всяко време, похвала към Него ще бъде винаги на устата ми.“                                                                                                    (Псалм 34:1)   В един мъглив лондонски следобед слушах жива музика на...

Виж повече

Търпение

Прочит: Матей 4:18-22   „Той им каза: „Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.“                                                                                                  (Матей 4:19)   В един топъл и тих следобяд миналото лято мой приятел ме учеше да ловя риба. Той ми...

Виж повече

Като дърво при потоци води

Прочит: Псалм 1:1-3; Йеремия 17:7-8   „… който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.“...

Виж повече

От рова на отчаянието

Прочит: 1 Солунци 5:16-18   „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“                                                                                  (1 Солунци 5:18)   Когато бях тийнейджърка, само в рамките на няколко седмици преживях смъртта на баща...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!