Неописуема благодат

Прочит: Ефесяни 3:1-12 „На мен, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство…“ (Ефесяни 3:8) В Смитсоновия институт в САЩ има повече от 150 милиона експоната. Ако човек обикаля из музеите по осем часа на ден и се...

Виж повече

Всеки един момент

Прочит: Лука 12:22-28 „И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?“ (Лука 12:25) Бях много разтревожен. Исках да зная какво ме очаква в бъдеще и дали ще мога да се справя, но това беше невъзможно. Колкото повече мислех за бъдещето, толкова по-зле се...

Виж повече

Да проповядваме евангелието

Прочит: 1 Солунци 2:9-13 „Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: „Да обичаш ближния си, както себе си.“ (Галатяни 5:14) Когато бях малка, за известно време неделното училище водеше моята майка. Тя ни учеше да мислим за себе си като за огледало, което отразява...

Виж повече

Нашата основа

Прочит: Ефесяни 2:19-22 „Защото никой не може да положи друга основа освен положената, която е Исус Христос.“ (1 Коринтяни 3:11) При един ураган преди няколко години домът ни беше наводнен. Заради бедствието, както и заради това, че живеем на място, което винаги е засегнато от...

Виж повече

Бог слуша

Прочит: 1 Летописи 16:8-13 „Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги.“ (1 Лет. 16:11) В началото на християнския си път се опитвах да проумея силата на молитвата. Не схващах нейния истински смисъл и от това страдаше духовният ми растеж. С времето разбрах, че без...

Виж повече

Слон в дискоса

Прочит: 2 Коринтяни 9:10-15 „Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“ (2 Коринтяни 9:7) Органистът засвири и всички се изправиха. Разпоредителите тръгнаха да събират дискоса. Всичко беше...

Виж повече

Дарът на молитвата

Прочит: Яков 5:13-16 „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“ (Яков 5:16) Веднъж съпругът ми Милт се беше прибрал от християнска почивка и когато влязох в дневната, очаквах да го заваря облегнат удобно в своето кресло. Но за моя изненада, вместо това той беше коленичил...

Виж повече

Смирени сърца

Прочит: Филипяни 2:3-11 „И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно.“ (1 Петр. 5:6) Преди години, по време на една християнска почивка, пасторът ни насърчи да коленичим пред Бога, за да се учим на смирение. Макар де беше ново за мен, аз коленичих заедно...

Виж повече

Достатъчно за всички

Прочит: Матей 14:13-21 „И така, Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на седналите; така и от рибите, колкото искаха.“ (Йоан 6:11) Беше мой ред да помагам за съботния обяд в църквата и както се виждаше, в този ден щеше да е пълно. Един от доброволците погледна към залата...

Виж повече

Под сянката на Всемогъщия

Прочит: Псалм 91:1-10 „Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.“ (Псалм 91:1) Преди няколко години аз и зет ми Айнар отидохме да се катерим в планинска местност в Източна Норвегия. Взехме със себе си храна, вода и кафе за пътя, който водеше от...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!