Специален

Прочит: 1 Коринтяни 1:26-29 „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“ (Филипяни 4:13) Винаги съм имала проблеми със самочувствието. Проблемът се задълбочи още повече, когато се наложи да седна в инвалидната количка. Заради болестта си изгубих много от способностите, които...

Виж повече

Като Тома

Прочит: Матей 14:22-33 „Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.“ (Йоан 20:27) Моят път към вярата не беше лесен. Не съм преживявал внезапно пробуждане, както се случи със Савел. По-скоро бях като Тома...

Виж повече

Гледни точки

Прочит: Исая 61:8-11 „… Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда…“ (Исая 61:10) Когато със седемчленното ми семейство излязохме на паркинга на ресторанта, разговорите ни бяха рязко прекъснати. Чухме звук от спирачки и свистене от гуми – точно на съседната...

Виж повече

Малкото врабче

Прочит: Лука 18:1-8 „Каза им една притча как трябва всякога да се молят и да не отслабват.“ (Лука 18:1) По време на обедната си почивка често ходя на разходка на брега на реката. Един пролетен ден нещо привлече вниманието ми. На близкото дърво едно врабче цвърчеше силно срещу доста...

Виж повече

Втори Адвент

Прочит: Йоан 1:1-14 „И Словото стана плът и живя между нас…“ (Йоан 1:14) Всеки декември очаквам с нетърпение да участвам в рождествената програма в нашата църква. Думите и мелодиите на химните привдигат духа ми и са дар за всички присъстващи. Църковният салон винаги е тържествено...

Виж повече

Прочит: Матей 6:25-34 „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28) Преди известно време, докато съпругът ми лежеше в болницата, погледнах през прозореца на неговата стая, и видях на алеята в двора...

Виж повече

Скоро

Прочит: Исая 40:1-5 „Утешавайте, утешавайте народа Ми, казва вашият Господ (…) Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа…“ (Исая 40:1, 3) Много ми е трудно да чакам търпеливо. Помня как, когато бях дете, гледах нетърпеливо през прозореца в очакване на...

Виж повече

Истинска благодат

Прочит: Ефесяни 1:3-7 „… да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос (…) в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат…“ (Ефесяни 1:5, 7) Наближава Рождество Христово и отново се замислям за Божията благодат. Години...

Виж повече

Постоянство

Прочит: Йоан 17:15-19 „Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос.“ (2 Петрово 3:18) Един от любимите ми хора не е християнин. Той твърди, че нежеланието да стане християнин се дължи да разочарования заради лицемерието на много християни. Той не е...

Виж повече

Реалността на Рождеството

Прочит: Исая 9:2-7 „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му…“ (Исая 9:6) Празнуването на Исусовото раждане винаги ме е карало да се замисля колко много Бог ни обича. Но още по-дълбок смисъл то придоби за мен, когато първият ни син, Питър, дойде на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!