Замъглена вяра

Прочит: 4 Царе 6:8-17 „И Елисей се помоли: Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата и той видя, че хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей.“ (4 Царе 6:17) Събудих се и навън беше мъгливо. Мъглата се беше спуснала през нощта и...

Виж повече

Бог е до нас

Прочит: Изход 13:17-22 „Стъпките на човека се оправят от Господа; и Неговото благоволение е в пътя му.“ (Псалм 37:23) Преди няколко години участвах в пътуване до Светите земи. В Йордания посетихме град Петра. Следвахме нашия водач, който беше бедуин. По време на обиколката го попитах...

Виж повече

Да не злословим

Прочит: Яков 3:3-12 „Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като меч, а езикът на мъдрите докарва здраве.“ (Притчи 12:18) Зная, че говоренето зад гърба на хората и клюките са грях, и въпреки това продължавам да го правя, дори понякога обвинявам другите за своето...

Виж повече

Погледни към хълма

Прочит: Марк 15:22-32 „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16) Когато бях малка, ходех в едно малко градче в Пенсилвания на гости на бабата на моята майка. Прабаба ми ме...

Виж повече

На самотен остров

Прочит: Римляни 5:1-8 „А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух.“ (Римляни 5:5) Аз съм говорител на конференции за бизнес и организаторски умения. Обичам да започвам, като задавам на аудиторията въпрос, който да породи дискусия: „Ако...

Виж повече

Гледаш или виждаш?

Прочит: 2 Тимот. 3:14-17 „Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон (…) не скривай от мен заповедите Си.“ (Псалм 119:18-19) Опитвайки се да се сетя къде съм си сложила ключовете, влизах от стая в стая. Трябваше да са някъде наблизо! Проверих в джобовете на палтото, на...

Виж повече

Жива вода

Прочит: Псалм 1:1-6 „Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа (…) Защото ще бъде като дърво, насадено при вода, което разпростира корените си при потока, и няма да се бои, когато настане петък, и листът му ще се зеленее и няма да има грижа в година на бездъждие…“...

Виж повече

Товар

Прочит: Матей 11:28-30 „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7) Преди няколко години реших да водя по-здравословен начин на живот. Започнах да спортувам и да спазвам диета и отслабнах с повече от 20 килограма. Сънят ми стана по-добър, не ме...

Виж повече

Неочаквана щедрост

Прочит: Псалм 139:1-6 „Защото не гледам, както гледа човек; понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“ (1 Царе 16:7) Една неделна сутрин, докато с мъжа ми чакахме да започне службата, при нас дойде човек, който знаеше за служението ни с бездомни, и ни помоли да му дадем пари...

Виж повече

Странник

Прочит: Матей 25:31-40 „Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна (…) Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте.“ (Матей 25:34-35) През Втората световна война много хора в САЩ останаха без храна и домове, както това се случва...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!