Прочит: Исая 41:9-10 „… не бой се, защото Аз съм с теб…“ (Исая 41:10) Години наред криех страха си от това хората да разберат, че със семейството ми сме били бездомни. Отхвърлянето, което съм преживяла в онова време, беше толкова силно, че не исках да чувствам такава болка отново...

Виж повече

Искаш ли да оздравееш?

Прочит: Йоан 5:1-15 „Исус (…) му каза: Искаш ли да оздравееш?“ (Йоан 5:6) Преди няколко години пожар изпепели 5000 акта гора. Огънят превърна терена в лунен пейзаж. Тази широка територия беше се превърнала в сива пепел, сред която се подаваха овъглени пънове. Наскоро посетихме района и...

Виж повече

Семената на вярата

Прочит: Матей 13:31-35 „… то наистина е по-малко от всички семена, но когато порасне, е по-голямо от градинските растения…“ (Матей 13:32) През 40-те години на миналия век Флойд Смит поръчал по пощата стръкове бамбук и ги засадил в своята къща в Алабама. Днес тя е парк, в който...

Виж повече

Красотата на творението

Прочит: Псалм 29:1-11 „Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми; Господ гърми над големите води.“ (Псалм 29:3) С мъжа ми отидохме на Ниагарските водопади, изпълнени с очакване да се насладим на величествената гледка. По пътя към тях имаше всевъзможни реклами за храна и...

Виж повече

Прегръдката на молитвата

Прочит: Лука 5:17-26 „И, ето, мъже, които носеха на постелка един болен човек (…) понеже не намериха откъде да го внесат вътре поради навалицата, качиха се на покрива и през покрива го спуснаха с постелката на средата пред Исус.“ (Лука 5:18-19) Няколко жени от църквата организираха...

Виж повече

Най-големият дар

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-16 „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.“ (Яков 1:17) През 2014 година една от най-популярните музикални групи се обедини с една от най-големите компютърни компании в...

Виж повече

Камъни по пътя

Прочит: Неемия 2:1-8 „… като съм уверен именно в това, че Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“ (Филипяни 1:6) Местността, където живеем, е наречена „Фермата на скалистия хълм“, защото е пълна с огромни камъни. Те са създавали много...

Виж повече

Дарът на Святия Дух

Прочит: Деяния 2:1-12 „И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Моя Отец; а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре.“ (Лука 24:49) Мой приятел ме покани да бъда един от четиримата шафери на неговата сватба. Веднага щом пристигнах в Америка, ни заведоха в...

Виж повече

На ново място

Прочит: Псалм 121:1-8 „Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“ (Псалм 121:2) Със съпруга ми започнахме нова работа и се наложи да се преместим. Напуснахме дома си в Хюстън, Тексас, който толкова обичахме. Знаехме, че ще ни липсват не само роднините, приятелите и...

Виж повече

Осем акра насърчение

Прочит: Деяния 4:32-37 „… и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела.“ (Евреи 10:24) Преди няколко години обмисляхме построяването на нова църковна сграда. Досегашният имот се намираше на място, което не позволяваше неговото разширяване, а и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!