Да слушаме Бога

Прочит: 1 Царе 3:1-10 „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5-6) Една неделя, докато отивах към колата, чух камбаните на нашата църква да бият радостно. Почувствах се, сякаш Бог ме...

Виж повече

Нека се постараем!

Прочит: Марк 6:35-44 „Разпусни ги, за да отидат по околните колиби и села и да си купят нещо за ядене. А Той им отговори: Дайте им вие да ядат.“ (Марк 6:36-37) Младежката среща с шестокласниците не вървеше добре. Те бяха прекалено заети да се забавляват и да се шегуват помежду си, за...

Виж повече

Втори шанс

Прочит: 2 Коринтяни 5:17-21 „… сега примири чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, за да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни.“ (Колосяни 1:22) „Искам втори шанс!“ – плачеше осемгодишният ми син. Той не беше доволен от грешния избор, който беше направил в играта...

Виж повече

Красива нощ

Прочит: Псалм 19:1-6 „Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам: Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“ (Псалм 8:3-4) Късно вечерта бях седнала в стаята си и мислех за своите проблеми, когато...

Виж повече

Пример за служение

Прочит: Римляни 16:1-16 „… също и старите жени (…) да поучават това, което е добро, за да учат младите жени…“ (Тит 2:3-4) Когато бяхме на двадесет и няколко години, и двамата с мъжа ми започнахме свой бизнес в нов град. Освен това намерихме нова църква, където ходехме с двете си деца...

Виж повече

Не губи вяра

Прочит: Римляни 4:13-25 „Авраам (…) не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи във вяра и отдаде слава на Бога, уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни.“ (Римляни 4:18, 20-21) Когато влязох в гимназията, реших да се боря за място в...

Виж повече

Живот с вяра

Прочит: Евреи 11:1-16 „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“ (Евреи 11:1) Наскоро използвах джипиеса в колата, за да стигна до непознато място. Докато шофирах в сутрешния трафик, си мислех: „Ами ако не...

Виж повече

Христовата трапеза

Прочит: Матей 22:1-14 „Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми…“ (Псалм 23:5) Кой от нас би поканил абсолютно непознати хора на обяд? Обикновено се обграждаме с приятели – хора, които виждат света като нас. Само че Псалм 23:5 ни представя една различна картина –...

Виж повече

Помогни веднага

Прочит: Лука 7:11-15 „И Господ, като я видя, смили се над нея и ѝ каза: Недей да плачеш.“ (Лука 7:13) Надписът „Майчина любов“ стоеше на една от снимките в календара. На нея жена от Уганда успокояваше детето си, което лежеше на своето болнично легло. Нежността, с която държеше ръката...

Виж повече

Неугасима вяра

Прочит: Псалм 27:1-3, 13-14 „Чакай Господа; дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да! Чакай Господа.“ (Псалм 27:14) Въпреки бурния си живот, Давид не проявява колебания относно надеждата си в Божията справедливост. Той описва своята решителна вяра в Псалм 27:13, като казва: „Ако не бях...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!