Слон в дискоса

Прочит: 2 Коринтяни 9:10-15 „Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“ (2 Коринтяни 9:7) Органистът засвири и всички се изправиха. Разпоредителите тръгнаха да събират дискоса. Всичко беше...

Виж повече

Дарът на молитвата

Прочит: Яков 5:13-16 „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“ (Яков 5:16) Веднъж съпругът ми Милт се беше прибрал от християнска почивка и когато влязох в дневната, очаквах да го заваря облегнат удобно в своето кресло. Но за моя изненада, вместо това той беше коленичил...

Виж повече

Смирени сърца

Прочит: Филипяни 2:3-11 „И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно.“ (1 Петр. 5:6) Преди години, по време на една християнска почивка, пасторът ни насърчи да коленичим пред Бога, за да се учим на смирение. Макар де беше ново за мен, аз коленичих заедно...

Виж повече

Достатъчно за всички

Прочит: Матей 14:13-21 „И така, Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на седналите; така и от рибите, колкото искаха.“ (Йоан 6:11) Беше мой ред да помагам за съботния обяд в църквата и както се виждаше, в този ден щеше да е пълно. Един от доброволците погледна към залата...

Виж повече

Под сянката на Всемогъщия

Прочит: Псалм 91:1-10 „Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.“ (Псалм 91:1) Преди няколко години аз и зет ми Айнар отидохме да се катерим в планинска местност в Източна Норвегия. Взехме със себе си храна, вода и кафе за пътя, който водеше от...

Виж повече

Божият план

Прочит: Притчи 16:1-9 „Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му.“ (Притчи 16:9) В предпоследната си година в гимназията отидох на младежки лагер, както всяко лято. Бях притеснена, защото обмислях в кой колеж да уча и към каква бъдеща кариера да се насоча. Имах...

Виж повече

Нова надежда

Прочит: 1 Петр. 5:6-10 „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7) Денят на колоноскопията ми наближаваше и аз се изпълвах с тревога, че ракът може да се е върнал. Само година по-рано докторът беше открил и отстранил няколко доброкачествени полипа...

Виж повече

Исус ни води

Прочит: Псалм 25:4-10 „Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш…“ (Псалм 32:8) Пристигнахме в парка близо до колежа на по-големия ми син. Когато ни взе от паркинга, той ни поведе по някаква непозната пътека. „Някога минавал ли си оттук?“ – попитах аз. „Не, но ще...

Виж повече

За наше добро

Прочит: Римляни 8:28-39 „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28) През 2016 г. брат ми се яви на изпит за прием в колеж. В този ден компютърната система се срина и той изгуби част от отговорите на...

Виж повече

Отново на крака

Прочит: Марк 4:35-41 „И Той (…) каза на езерото: Мълчи! Утихни!“ (Марк 4:39) Със семейството ми най-сетне се бяхме измъкнали от скитническия живот и се опитвахме да започнем на чисто. Нямахме нищо – нито мебели за малкия апартамент, който наехме, нито дори легла. Сядахме и спяхме на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!