Подкрепяща ръка

Прочит: Второзаконие 31:6-8 „… Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред теб; няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“ (Второзаконие 31:6) Внукът ми Кийгън размахваше ръце и крака в басейна, опитвайки се да плува, но нямаше голям резултат. Аз го държах през цялото време, за да не...

Виж повече

Смелост!

Прочит: Агей 2:4-5 „А Исус веднага им проговори: Дерзайте! Аз съм; не бойте се!“ (Матей 14:27) Двадесет години след като написах последната си курсова работа, седях пред белия лист и се питах не е ли твърде късно да уча. Щях ли да се справя с това предизвикателство? Тогава си припомних...

Виж повече

С Бога на наша страна

Прочит: Яков 1:1-12 „Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.“ (Яков 1:12) С жена ми обичаме спортните шампионати, които се организират от колежите и университетите. Когато...

Виж повече

Пълна промяна

Прочит: 1 Солунци 4:1-12 „И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече.“ (1 Солунци 4:1) Кавадо е малка река в Португалия. В продължение на стотици...

Виж повече

Обади се

Прочит: Ефесяни 6:1-4 „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31) Когато бях дете, не знаех за баща си друго освен неговото име. Една нощ започнах да се моля Бог да ме...

Виж повече

Небесен закрилник

Прочит: Псалм 34:1-7 „Ангелът на Господа застава около онези, които се боят от Него, и ги избавя.“ (Псалм 34:7) Докато карах по магистралата, забелязах една кола, която се движеше в аварийната лента много бавно. Веднага си помислих, че има някакъв проблем, но когато я изпреварих...

Виж повече

Бог обича всички

Прочит: Яков 2:1-9 „А Петър отвори уста и каза: Наистина, виждам, че Бог не гледа на лице; но във всеки народ онзи, който се бои от Него и върши правото, Му е угоден.“ (Деяния 10:34-35) Един ден четиригодишната ни дъщеря дойде при нас и каза: „Тате, мамо, двама човека с различен цвят...

Виж повече

Една разходка

Прочит: Лука 10:38-42 „Но Господ ѝ отговори: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща; но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея.“ (Лука 10:41-42) Един въпрос от библейския урок остана в ума ми: „Кои три неща ви отделят от Бога?“...

Виж повече

Да устоим

Прочит: Ефесяни 6:10-18 „Господи, смили се над нас; Теб чакаме; бъди ни мишца всяка сутрин и избавление за нас в усилно време.“ (Исая 33:2) Преди две години, след продължила два дена силна буря, трябваше да пътувам за мероприятие в една от нашите църкви. Минах през борова гора, където...

Виж повече

Преобразени

Прочит: 1 Солунци 5:12-23 „А сам Бог на мира да ви освети напълно…“ (1 Солунци 5:23) С мъжа ми решихме да купим една прекрасна къща, строена през 1911 г. Витражите, вградените шкафове, скритото стълбище и просторната слънчева всекидневна надминаха нашите очаквания. Един приятел ни...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!