Божието творение

Прочит: Деяния 17:24-27   „Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.“ (Матей 10:29)   Тази неделя църквата беше пълна. Седях отпред и наблюдавах хората, когато точно пред очите ми от тавана се...

Виж повече

Мъртво вълнение

Прочит: Римляни 10:12-15   „А Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.“ (Марк 16:15)   На един плаж в Рио де Жанейро станах свидетел на ужасна гледка. Млад мъж попадна в силно мъртво вълнение и започна да се дави. Той се опитваше да...

Виж повече

Детайли

Прочит: Филипяни 4:14-19   „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“ (Филипяни 4:19)   Преди няколко години с една приятелка трябваше да изработим специални декоративни завеси за църковните прозорци със стъклописи. Тъй като всеки...

Виж повече

Семето на Благовестието

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-15   „А Този, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда.“ (2 Коринтяни 9:10)   Почвата беше обработена и семената внимателно засадени. Пролетните дъждове идваха...

Виж повече

Постоянствайте в молитва

Прочит: Йоан 15:1-11   „Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.“ (Колосяни 4:2)   Ние се радваме на присъствието на един приятел от Китай, когото посрещаме в дома си по програмата за обмяна на студенти. Той е много развълнуван от предстоящите лекции и престоя в...

Виж повече

Облаци на благословение

Прочит: 2 Коринтяни 4:16-18   „… за Теб тъмнината и светлината са безразлични.“ (Псалм 139:12)   Денят, в който посетих някои пациенти в болницата, беше много емоционален. Видях сълзите на едно семейство, което очакваше наближаващата смърт и се подготвяше за тежката загуба...

Виж повече

Кръстът е котва

Прочит: Евреи 6:13-20   „… да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава е непоколебима котва…“ (Евреи 6:18-19)   Внукът ни Ландън обича корабите. Когато ни идва на гости, си представя, че голямата входна врата и антрето са кораб. „Вдига...

Виж повече

Привилегия

Прочит: Марк 10:13-16   „А всички, които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му.“ (Лука 2:47)   Скоро навърших 80 години, но и до днес не мога да забравя неделните си учители. Посещавах неделното училище петнадесет години. През това време аз приех Исус като...

Виж повече

Криеница

Прочит: Псалм 31:1-5   „Името Господне е яка кула; праведният прибягва в нея и е поставен на високо.“ (Притчи 18:10)   Криеницата беше една от любимите ми игри в детството. Спомням си как се свивах на кълбо някъде и притаявах дъх, докато сестра ми ме търсеше из цялата къща. В...

Виж повече

Радостна надежда

Прочит: Йоан 11:38-44   „Като изрече това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън!“ (Йоан 11:43)   При едно пътуване до Израел посетих мястото, на което мнозина смятат, че се намира гробът на Лазар. Беше тъжно и в същото време вдъхващо надежда преживяване. Спомних си за...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!