Ръка за помощ

Прочит: 1 Коринтяни 12:4-11 „… имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат…“ (Римляни 12:6) Преди няколко години с жена ми бяхме на пазар. Аз реших да отида до фризерите и да разгледам сладоледите. Не ми се ядеше сладолед, просто ми стана любопитно какви има. Точно...

Виж повече

Разбираш ли Божието слово?

Прочит: Деяния 8:26-40 „И Филип се завтече и го чу, като четеше книгата на пророк Исая, и каза: Ами разбираш ли каквото четеш?“ (Деяния 8:30) През 1965 г. посещавах курсове по четене и разбиране на текстове. Когато отидох на първия урок, се почувствах глупаво, защото трябваше да седна...

Виж повече

Да не се безпокоим

Прочит: Филипяни 4:6-7 „Не се безпокойте за нищо…“ (Филипяни 4:6) Седях на дивана и четях. С лявата си ръка милвах по пухкавата козина 9-годишния си заек Алис. Внезапно той се изправи и наостри уши към някакъв шум, който аз не можех да доловя. Помислих, че ще скочи от дивана и ще се...

Виж повече

Търси птицечовката

Прочит: Исая 42:9-16 „Ето, нещата, предсказани от началото, се сбъднаха и Аз ви известявам нови, преди да се появят, ви ги казвам.“ (Исая 42:9) Учените навремето са смятали, че всички бозайници са живораждащи и няма такива, които да снасят яйца. Тогава открили птицечовката, която...

Виж повече

Отвъд нашето разбиране

Прочит: 1 Йоан. 5:1-14 „И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.“ (1 Йоан. 5:14) Дълги години дъщеря ми страда от мигрена, която се успокоява само с лекарства и почивка в тъмна, тиха стая. Докато гледам нейните мъки, се чувствам...

Виж повече

Верен пратеник

Прочит: 2 Коринтяни 5:15-21 „И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.“ (2 Коринтяни 5:20) Преди години с още петима членове на семейството придружихме наша роднина до дома на нейния съпруг след сватбата...

Виж повече

Съкровище

Прочит: Матей 6:19-24 „Не си събирайте съкровища на земята (…) А си събирайте съкровища на небето (…) защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“ (Матей 6:19-21) През първите две години от мисионерското ми служение леглото ми беше изключително неудобно и скърцаше. Когато...

Виж повече

Молитва за мир

Прочит: Йоан 14:23-27 „Отклонявай се от злото и върши доброто, търси мира и се стреми към него.“ (Псалм 34:14) Тревожните дни и нощи, през които преминавах, ме накараха да споделя мъката си с приятеля ми Джери, когато дойде за нашата седмична молитва. Помолих го за съвет. Той ми каза...

Виж повече

В безопасност

Прочит: Йоан 10:14-18 „Аз съм добрият Пастир. Аз познавам Своите овце и Моите овце Ме познават.“ (Йоан 10:14) Един ден се прибирах след силна буря и забелязах стадо овце, което се опитваше да се измъкне от дълбоката дъждовна вода, за да се изкачи на по-високо място. От страх те блееха...

Виж повече

Дух на радост

Прочит: Псалм 98:1-9 „Възкликнете към Господа, всички земи. Служете на Господа с веселие; елате пред Него с радост (…) славословете Го и благославяйте името Му.“ (Псалм 100:1-2, 4) Една 88-годишна жена беше дошла на вечеря в социалната кухня. Тя беше душата на компанията на нейната...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!