Време на очакване

Прочит: Исая 40:28-31   „Затова Господ ще чака, за да се смили над вас…“ (Исая 30:18)   Преди известно време с тревога очаквах медицинските си резултати и си спомних колко често в живота ми се е налагало безпомощно да чакам. Очаквах съпругът ми да се завърне от войната, чаках...

Виж повече

Малки дела

Прочит: Йоан 6:1-13 „Тук има едно момче, което има пет ечемичени хляба и две риби; но какво са те за толкова хора.“ (Йоан 6:9) Една сутрин, докато поливах цветята на верандата, забелязах, че любимото ми е започнало да повяхва. В лейката беше останала много малко вода, но я излях в...

Виж повече

Извинения, извинения

Прочит: Изход 3:7-12   „Бог му отговори: Аз ще бъда с теб и ето ти знака, че Аз съм те изпратил: когато изведеш народа от Египет, ще послужите на Бога на тази планина.“ (Изход 3:12)   Когато се сблъскам с нещо, което не мога да направя добре или което просто не се получава...

Виж повече

Правилно ли си настроен?

Прочит: Йоан 15:1-17   „Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен.“ (Йоан 15:4)   Една сутрин се събудих с песничка, която със съучениците ми бяхме пели преди...

Виж повече

Дарът на мама

Еклисиаст 3:1-8   „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето: време за раждане и време за умиране…“ (Еклисиаст 3:1-2)   Майка ми почина точно в Деня на майката, когато заедно празнувахме това, че ми е дала живот. Но точно в този ден аз ѝ казах колко много я...

Виж повече

Продавачът на сладолед

Прочит: 1 Коринтяни 13:1-13   „… и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.“ (1 Коринтяни 13:2)   Когато бях на шест-седем години, продавачът на сладолед идваше със специалния си бял камион и звънче, което събираше нетърпеливите малки...

Виж повече

Избирам радостта

Прочит: Псалм 118:26-29   „Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ (1 Солунци 5:16-18)   Прекарах едно лято в Мичигън, където планирахме и проведохме детски лагер. Преди да пристигна, си представях...

Виж повече

Не съм същият

Прочит: 2 Коринтяни 5:17-21   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17)   Любимото ми място за четене и размишление над Божието слово в нашия дом е всекидневната, където има камина и много прозорци. От там...

Виж повече

Семената на вярата

Прочит: Матей 19:13-15   „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.“ (Притчи 22:6)   Родителите ми имаха арменски корени. Благодарна съм на Бога за примера, който са ми дали, и за това, че ме научиха да се моля...

Виж повече

Бог е близо

Прочит: Псалм 63:1-11   „Боже (…) от ранно утро Те търся; душата ми жадува за Теб, плътта ми жадува за Теб в една пуста, изнурена и безводна земя (…) Когато си спомням за Теб на леглото си и размишлявам за Теб в нощните стражи; понеже Ти си бил помощ за мен (…) Душата ми се

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!