Счупено

Прочит: Ефесяни 4:25-32   „И така, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дара си там, пред олтара, и първо иди и се помири с брат си, и тогава ела, и принеси дара си.“                                          ...

Виж повече

Не се отказвам

Прочит: 1 Солунци 4:1-3   „И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече.“                                                                     ...

Виж повече

Чудеса се случват

Прочит: Йоан 16:22-24   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“                                                                                            (Римляни 8:28)   На шестгодишния ми син Сабало му...

Виж повече

Дневник на благодарността

Прочит: Второзаконие 11:18-20   „Помнете пречудните дела, които е извършил, знаменията Му и постановленията, излезли из устата Му.“                                                                                    (1 Летописи 16:12)   Преди няколко години започнах да използвам дневник...

Виж повече

Повече от сграда

Прочит: 1 Коринтяни 3:9-11   „… защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.“                                                                                      (1 Коринтяни 3:9)   През годините съм присъствала на богослужения и неделно училище на много...

Виж повече

Води ме по пътя

Прочит: Псалм 119:105-112   „Аз обичам онези, които ме обичат, и онези, които ме търсят ревностно, ще ме намерят.“                                                                                         (Притчи 8:17)   Със семейството ми много обичаме да пътуваме. Когато планираме...

Виж повече

Божието време

Прочит: Исая 40:28-31   „Весели се също така в Господа и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти.“                                                                                                  (Псалм 37:4)   Една приятелка ми подари прекрасен букет от цветя в различни нюанси на...

Виж повече

Силата на тишината

Прочит: 3 Царе 19:9-18   „И ето, Господ минаваше и силен вятър цепеше хълмовете (…) но Господ не беше във вятъра. А след вятъра имаше земетресение, но Господ не беше в земетресението. А след земетресението – огън, но Господ не беше в огъня. А след огъня – тих и  нежен глас.“...

Виж повече

Молитва

Прочит: Филипяни 4:4-9   „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“                                                                                            (Филипяни 4:6)   Работя като свещенослужител в една...

Виж повече

Божие дело

Прочит: Марк 9:38-41   „А Исус каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име и да може скоро след това да Ме злослови. Понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна.“                                                                  ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!