Не съм сам

Прочит: Яков 5:13-15   „Уповавай на Него, народе, по всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е прибежище за нас.“ (Псалм 62:8)   Денят беше прекрасен, докато не отидох на профилактичен кардиологичен преглед. След като приключихме с прегледа, докторът ми каза: „Имаш...

Виж повече

Добра почва

Прочит: Лука 8:4-8   „А друго падна на канарата; и щом поникна, изсъхна, защото нямаше влага.“ (Лука 8:6)   Докато се приготвях за пролетната сеитба, си спомних притчата за сеяча. Случвало ми се е да се опитвам да сея върху твърда и канариста почва. Някои семена са пониквали...

Виж повече

Осиновени

Прочит: Галатяни 4:1-7   „Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!“ (Римляни 8:15)   По време на един от уроците в неделното училище раздадох на децата по едно листче, на което пишеше как...

Виж повече

Помощ

Прочит: 1 Петрово 5:5-7   „Когато минаваш през водите, с теб ще бъда, и през реките – те няма да те потопят…“ (Исая 43:2)   Понякога се чувствам отчаян – при толкова много промени в кратък период от време, с толкова неизпълнени ангажименти и толкова неуредени проблеми...

Виж повече

По-добро разбиране

Прочит: Матей 13:1-9   „Дано Ме беше слушал народът Ми, да беше ходил Израел по Моите пътища! Скоро бих покорил неприятелите им и срещу противниците им бих обърнал ръката Си.“ (Псалм 81:13-14)   Аз ръководя студенти и следя дали са достатъчно старателни в своята подготовка...

Виж повече

Търпение

Прочит: Исая 40:27-31   „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“ (Галатяни 5:22-23)   След операция на щитовидната жлеза не можех да говоря, само шепнех. Хирургът ме успокои...

Виж повече

Доверие в Бога

Прочит: Псалм 106:24-27   „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9)   Телефонното обаждане с молба да изнеса лекции предизвика у мен паника. Започнах да си представям всички...

Виж повече

Посвещение

Прочит: Марк 1:16-20   „И веднага ги повика; те оставиха баща си Заведей в ладията с надничарите и отидоха след Него.“ (Марк 1:20)   Когато Исус призова Своите ученици, те бяха заети със своите дейности. От днешния прочит става ясно, че всеки от тях се занимаваше с нещо и...

Виж повече

В мъглата

Прочит: Лука 24:13-35   „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“ (1 Коринтяни 2:9)   Тръгнах си от работа по-рано и реших да се полюбувам на красивата природа. Обикновено пътят към дома ми...

Виж повече

Дарби за служение

Прочит: Изход 35:30-36:1   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:10)   Когато бях млада, обичах да плета. Много ми беше приятно да докосвам меката прежда. Забавлявах се да смесвам...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!