Исус ни разбира

Прочит: Евреи 2:14-18; 4:14-16 „Понеже в това, дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.“ (Евреи 2:18) Когато направех нещо нередно в детството си, знаех, че ще имам среща с татко, който влизаше в стаята ми, обръщаше стола и сядаше. При една от тези срещи...

Виж повече

Назад или напред?

Прочит: Ефесяни 3:14-21 „Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само; но ако умре, дава много плод.“ (Йоан 12:24) Един ден пътувах с колата. Минах покрай красива гора, а отвъд нея имаше гол хълм. В далечината видях множество високи бели...

Виж повече

Обикновен живот

Прочит: 1 Тимот. 6:6-12 „Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“ (Михей 6:8) Дядо водеше простичък живот – винаги беше доволен от това, което има. Той научи добре английски...

Виж повече

Малък свят

Прочит: Матей 5:13-16 „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40) Като малка много се възхищавах на географските карти. На тях светът ми изглеждаше толкова голям! Преди известно време...

Виж повече

Кажи „Да“!

Прочит: Съдии 6:11-18 „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“ (2 Тимот. 1:7) Предложиха ми нова работа с много повече отговорности и много по-добра заплата. Описанието на позицията беше доста обстойно и дори плашещо. Притесних се – мечтаех за такава...

Виж повече

Облечени в милосърдие

Прочит: Колосяни 3:12-17 „И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.“ (Колосяни 3:12) С голям страх в сърцето пристигнах в спешното отделение в четири часа сутринта. Съпругът ми почувства слабост и схващане на...

Виж повече

Произведения на изкуството

Прочит: Битие 50:15-20 „Вие наистина намислихте зло против мен; но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много хора, както и стана днес.“ (Битие 50:20) Миналата година отидох на разходка в близката гора заедно с приятеля ми Боб от църквата, който е професор...

Виж повече

В единодушие

Прочит: Римляни 12:10-18 „Ето, колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие!“ (Псалм 133:1) Прочетох статия за много дружелюбни птици, които живеят в африканската пустинна местност Калахари. Те строят много и големи гнезда по дърветата. На едно дърво гнездят стотици птици...

Виж повече

Бог „пътува“ с мен

Прочит: Второзаконие 6:4-9 „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“ (Яков 4:8) Всяка сутрин чета „Духовна манна“. Преди да започна деня, прочитам размишлението, което получавам автоматично на електронната си поща. Това ми помага да избистря мислите си и да се...

Виж повече

Намерен

Прочит: Йезекиил 34:11-16 „Кой от вас, ако има сто овце и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесет и деветте в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери? И като я намери, вдига я на рамената си радостен.“ (Лука 15:4-5) Винаги съм използвала сутрешната си тренировка в...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!