Мълчи! Утихни!

Прочит: Марк 4:35-41   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот (…) нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“ (Римляни 8:38-39)   В днешния библейски прочит учениците...

Виж повече

Като татко

Прочит: Йоан 14:8-14   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16)   Откакто се помня, искам да бъда като татко. За мен той беше герой и най-добър приятел. Обичах всичко, което...

Виж повече

Възвърнати към живот

Прочит: Лука 15:11-20   „А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.“ (Лука 15:20)   В нашата клиника за лечение на ХИВ и СПИН поддържаме градина с рози, за да се чувстват пациентите ни по-добре. Червените рози са...

Виж повече

Радост във време на изпитание

Прочит: Псалм 118:21-24   „Този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в Него.“ (Псалм 118:24)   Аз и съпругът ми имахме трудности в работата. Бяхме се върнали в Америка, след като известно време живяхме в друга страна. Приехме първата работа, която...

Виж повече

Дарът на любовта

Прочит: Йоан 14:15-20   „Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“ (Йоан 14:27)   Когато баба и дядо се пенсионираха и решиха да се преместят в по-малко жилище, поканиха роднините, за да им подарят част...

Виж повече

В огледалото

Прочит: Матей 22:36-40   „Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.“ (Матей 7:2)   Начинът, по който гледаме на Бога, се отразява на начина, по който гледаме на самите себе си. Ако си Го представяме като строг...

Виж повече

Добри дела

Прочит: Матей 25:31-46   „Дай на този, който проси от теб; и не се отвръщай от онзи, който ти иска на заем.“ (Матей 5:42)   Един ден на излизане от магазина ме срещна мой познат от младите години, когато бях учител. Той ми се представи и помоли да го закарам до близката...

Виж повече

Обединени в любовта

Прочит: Колосяни 3:9-17   „А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенството.“ (Колосяни 3:14)   С приятели посетихме симфоничен концерт в Естония. Музиката беше прекрасна и всичко вървеше толкова гладко! Когато погледнах в програмата, забелязах...

Виж повече

Развей флагчето

Прочит: Притчи 3:5-10   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“ (Притчи 3:5)   Както в много други градове, в моя роден град има огромни масиви от царевица, в които можеш да се изгубиш. Когато някой трябва да прекоси такъв масив, си носи специално...

Виж повече

Опасни корени

Прочит: Матей 13:24-30   „… по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин…“ (Плачът на Йеремия 3:22-23)   От няколко години в градината ми растат диви теменужки. В един момент осъзнах, че тези красиви цветя са...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!