Първата стъпка

Прочит: Лука 5:1-11 „А Симон отговори: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме; но щом казваш, ще хвърля мрежите.“ (Лука 5:5) Симон Петър беше прекарал цяла нощ в безрезултатни опити да улови риба, когато Исус му каза да отиде към дълбокото и отново да хвърли мрежите. Петър...

Виж повече

Радостно сърце

Прочит: 1 Солунци 5:12-18 „Винаги се радвайте.“ (1 Солунци 5:16) Понеже нямам кола или мотор, често ходя пеша около 30 минути до църквата. Един ден мой приятел ме попита: „Разстоянието не е малко. Не се ли изморяваш?“. Отговорих му: „Не, защото не ходя сама. Сестра ми е с мен и това е...

Виж повече

Най-хубавите съботи

Прочит: 1 Коринтяни 13:1-13 „Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас.“ (1 Йоан. 4:19) Моят колега Джон прекарва почти всяка събота със своя внук Карсън. Те дори носят еднакви червени тениски, докато се забавляват заедно. Взаимоотношенията им са изпълнени с любов, доверие, грижа...

Виж повече

Имена

Прочит: 2 Летописи 3:1-17 „И изправиха стълбовете пред храма – единия отдясно, а другия отляво; и нарече онзи, който беше отдясно, Яхин, а онзи, който беше отляво, Воаз.“ (2 Летописи 3:17) Когато с жена ми бяхме в Англия преди няколко години, забелязахме, че почти всяка къща има име...

Виж повече

Истинско богатство

Прочит: Лука 16:1-13 „Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона!“ (Лука 16:13) Когато бях малка, исках да стана поп звезда, защото си...

Виж повече

На опашката

Прочит: 2 Коринтяни 13:5-13 „Най-накрая, братя, здравейте. Усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и на мира да бъде с вас.“ (2 Коринтяни 13:11) Когато отидох в магазина, за да взема пиците, които щяхме да раздадем в социалната кухня...

Виж повече

Време на изпитание

Прочит: Псалм 23:1-6 „Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят…“ (Матей 7:1-2) През 2005 г. бях несправедливо уволнен. Останах вкъщи 14 месеца в очакване моят случай да бъде разрешен. Всяка сутрин се събуждах с молитвата нещата да се...

Виж повече

Кларънс

Прочит: Яков 2:14-18 „Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; затова ти заповядвам: Непременно да отваряш ръката си към бедния си и към брата си в оскъдица в земята си.“ (Второзаконие 15:11) След богослужението в малката селска църква хората отидоха в специалното...

Виж повече

Да приемем помощта

Прочит: Изход 14:9-18 „Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни.“ (Изход 14:14) Една сутрин, докато бяхме на почивка, с дъщеря ми отидохме да се поразходим по плажа. Там видяхме един малък рак, който с всички сили се опитваше да влезе във водата, но вълните го връщаха обратно към...

Виж повече

Закрила

Прочит: Второзаконие 31:1-8 „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“ (Второзаконие 31:8) Живеем в Орегон и се налага да държим чадърите си до входната врата, защото има обилни валежи от октомври до април. Понякога в...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!