Цветница

Прочит: Лука 23:23-42   „… с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще…“                                                                                            (Евреи 12:1)   В продължение на десет години мъжът ми участва в международен триатлон, наречен „Железният...

Виж повече

Божият мир

Прочит: Исая 26:1-9   „Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава.“                                                                                      (Исая 26:3)   Преди няколко месеца летях с малък самолет. Докато излитахме, усетих силно промяната на...

Виж повече

Радостна молитва

Прочит: 1 Солунци 5:16-18   „Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се!“                                                                                    (Филипяни 4:4)   Докато дъщеря ми губеше и последната си битка с рака, ние с баща ѝ и съпруга ѝ постоянно бяхме до...

Виж повече

Най-ужасният ден

Прочит: Исая 6:1-10   „… Тогава казах: Ето ме, изпрати мен.“                                                                      (Исая 6:8)   В най-ужасния ден от мисионерското ми служение в Африка станах рано сутринта, за да се отправя на дълъг път през пустошта. За няколко часа се...

Виж повече

Остатъци

Прочит: Второзаконие 26:1-10   „А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело.“                                                                                (2...

Виж повече

Силен и смел

Прочит: Исус Навин 1:1-9   „Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се! Всичко у вас да става с любов.“                                                                   (1 Коринтяни 16:13-14)   Докато се молехме да си намерим църква, срещнахме още две...

Виж повече

Поискай помощ

Прочит: Еклисиаст 4:9-12   „По-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си…“                                                                                           (Еклисиаст 4:9)   Когато приятелката ми Сузи предложи да ни покаже как да сгъваме...

Виж повече

Пета неделя от Великия пост

Прочит: Марк 9:43-48   „И ако те съблазни ръката ти, отсечи я…“                                                                   (Марк 9:43)   В моя квартал се говорят повече от 60 езика и това го прави един от най-космополитните в света. Това разнообразие е опетнено от дългогодишна...

Виж повече

Помниш ли ме?

Прочит: Исая 43:1-4   „А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израелю: Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те по име; Мой си ти.“                                                                                           (Исая 43:1)   Със съпруга ми сме...

Виж повече

Да ходим с вяра

Прочит: Псалм 25:1-10   „Направѝ ме, Господи, да позная пътищата Ти, научи ме на пътеките Си. Води ме в истината Си и ме учи; защото Ти си Бог на Спасението ми; Теб чакам цял ден.“                                                                                     (Псалм 25:4-5)  ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!