Грешна посока

Прочит: Яков 1:2-8   „Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт.“ (Притчи 14:12)   Едно от заглавията във вестника гласеше: „Шофьор следва джипиеса си и се озова в реката“. Човекът разказваше, че е пътувал през нощта, пътят бил съвсем тъмен и...

Виж повече

Бог е с нас винаги

Прочит: Филипяни 1:3-11   „… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“ (Филипяни 1:6)   Моята братовчедка Брук беше напълно здрава до 35-годишна възраст, докато един ден внезапно спря да диша. След като спасиха живота ѝ, лекарите...

Виж повече

За Бога всичко е възможно

Прочит: Матей 17:14-21   „А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“ (Матей 19:26)   Участвам в доброволна организация, което набира средства за служение в Гватемала, и съвсем скоро се прибрахме от едноседмична мисия там. За...

Виж повече

Нови създания

Прочит: Деяния 9:19-28   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17)   Преди няколко години в нашата църква решихме да купим няколко гъсеници, които поставихме в специално ограждение с мрежа. Всяка от тях си...

Виж повече

Какви думи пазиш в сърцето си?

Прочит: Йов 22:21-28   „Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти.“ (Второзаконие 6:6)   Омъжих се за фермер и се научих да консервирам плодовете от богатата ни реколта. Можех да правя всякакви консерви: от царевица, боб, домати и от различни плодове...

Виж повече

Доверие в Бога

Прочит: Римляни 8:28-31   „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11)   Докато работех като ръководител на отдел в един зеленчуков магазин, чувствах, че моята работа не се цени...

Виж повече

Преди да Го призовем

Прочит: Исая 65:17-25   „Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще слушам.“ (Исая 65:24)   Прехвърлях в ума си нещата, които ми се искаше да свърша, преди бебето ми да се събуди. Знаех, че стане ли от сън малката ми дъщеричка, трябва да сменя...

Виж повече

Думите на устата ми

Прочит: Яков 3:1-12   „От същите уста излизат благословение и проклятие! Братя мои, това не трябва да бъде така.“ (Яков 3:10)   Като дете имах проблеми с четенето и спелуването, докато на се появи новата ми учителка  в осми клас. Преди един тест за спелуване тя ме повика и ми...

Виж повече

Бог е с нас

Прочит: Йов 14:1-14   „… дните му са определени и броят на месеците му е в Теб, и Ти си поставил границите му, които не може да премине.“ (Йов 14:5)   Племенникът ми сега е здрав и енергичен, но това не винаги е било така. Когато се роди, веднага го настаниха в интензивното...

Виж повече

Божията математика

Прочит: Матей 14:13-21   „Има ли нещо невъзможно за Господа?“ (Битие 18:14)   Преди пет години, когато бях студентка, имах проблем с една задача, която ми беше възложил един от професорите. Трябваше да предам работата си на другия ден и нямах никакво време да поправя грешките...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!