Бог е наблизо

Прочит: Псалм 42:1-5   „Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя за помощта от лицето Му.“                                                                                             (Псалм 42:5)   Едно от първите...

Виж повече

Всички сме едно

Прочит: 1 Коринтяни 12:12, 21-26   „… така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг.“                                                                                 (Римляни 12:5)   Синът ми е методистки мисионер. Имах щастието да се запозная с...

Виж повече

Заровени таланти

Прочит: Матей 25:14-30   „… и като се уплаших, отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.“                                                                                           (Матей 25:25)   Нашият заместващ пастор преди известно време проповядва върху Притчата за...

Виж повече

Да откраднеш Исус

Прочит: Псалм 119:1-8   „Блажени, които пазят заповедите Му и Го търсят от все сърце.“ (Псалм 119:2)   Знаех, че нещо не е наред с моята приятелка, още преди да приближи към моето легло. Изражението ѝ ми се стори странно. „Не можеш да си представиш какво ми причиниха“ – ме...

Виж повече

Изявявай Божията доброта

Прочит: Матей 5:13-16   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16)   Понякога виждаме злото в този свят и се питаме как Бог го допуска. Мисля, че по-скоро трябва да си...

Виж повече

Божията песен

Прочит: Софония 3:14-20   „Господ, твой Бог, е сред теб – Силният, Който ще те спаси; ще се развесели за теб с радост, ще се успокои в любовта Си, ще се весели за теб с песни.“ (Софония 3:17)   Когато бях на осем години, в неделното училище се обърнах към Бога и открих...

Виж повече

Не е честно!

Прочит: Матей 20:1-16   „… в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране…“ (Ефесяни 1:7-8)   „Не е честно!“: като баща на пет деца съм...

Виж повече

С поглед към Бога

Прочит: Псалм 145:3-7   „И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля…“ (Римляни 12:2)   Докато гледах към паяжините над прозорците на горния етаж и мислех как да ги почистя, долетя един кос...

Виж повече

Желание за промяна

Прочит: Евреи 12:7-11   „Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко; но после донася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него.“ (Евреи 12:11)   „Наистина ли казах това?“ Новата учителка не усещаше, че пет минути се заяжда с едно...

Виж повече

Божието творение

Прочит: Деяния 17:24-27   „Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.“ (Матей 10:29)   Тази неделя църквата беше пълна. Седях отпред и наблюдавах хората, когато точно пред очите ми от тавана се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!