Впускай се напред

Прочит: 2 Тимот. 3:10-15 „Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще.“ (Евреи 12:1) Не съм голям почитател на бягането, защото самата аз не съм...

Виж повече

Невидими дарове

Прочит: Лука 9:1-6 „Облечете се в Божието всеоръжие…“ (Ефесяни 6:11) Преди няколко години със съпругата ми заминахме на двуседмично мисионерско служение в една болница в Кения. Приготвих багажа много внимателно, защото освен личните вещи, трябваше да носим и необходими неща за...

Виж повече

Доверие в татко

Прочит: Матей 8:23-27 „Той отговори: Невъзможното за човеците е възможно за Бога.“ (Лука 18:27) Една сутрин трябваше да закарам деветгодишния си брат на училище, но резервоарът на колата беше почти празен. „Може да заредиш на бензиностанцията, която е близо до училището – ми каза...

Виж повече

Молитвата на света

Прочит: Исая 53:1-12 „Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари (…) и с Неговите рани ние се изцелихме.“ (Исая 53:4-5) Аз съм носител на вируса на СПИН и ми е трудно да живея с тази диагноза. Наскоро получих криза и ме настаниха в болница за осем дена, което ми се...

Виж повече

Жената с бонбоните

Прочит: 1 Петр. 4:8-11 „Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание.“ (1 Петр. 4:9) Всеки от църквата се радва, когато види Синди да идва. Преди богослужение тя обикаля из залата със свещи в ръка. Говори с хората и се усмихва, като обръща внимание на всеки посетител. Носи кутия...

Виж повече

В Божите очи

Прочит: 1 Царе 16:1-12 „Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.“ (1 Петр. 2:9) Когато чета днешния прочит, се питам защо Есей не повика Давид...

Виж повече

Бог на нашия живот

Прочит: Псалм 1:1-6 „Има време за всяко нещо (…) време за насаждане и време за изкореняване на насаденото.“ (Еклисиаст 3:1-2) Само след седмица дъщеря ми заминава в колеж. За нея промяната ще бъде сериозна – да се изнесе от дома си и да живее в друго семейство. Със съпруга ми много се...

Виж повече

Рожден ден

Прочит: Псалм 103:1-5 „Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото Му име.“ (Псалм 103:1) Като малък с нетърпение очаквах всеки рожден ден, а шестнадесетият беше особено важен за мен. Не само защото щях да взема книжка за кола, но и защото на тази...

Виж повече

Любовта никога не отпада

Прочит: Римляни 5:1-11 „Любовта никога не отпада; другите дарби обаче пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.“ (1 Коринтяни 13:8) Миналото лято работих като помощник за летния лагер на едно местно начално училище. Три дни седмично бях...

Виж повече

Всеки може да служи

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-26 „Всички пътеки на Господа са милосърдие и вярност към онези, които пазят завета Му и откровението Му.“ (Псалм 25:10) По време на Корейската война бях млад моряк и служех на един американски кораб, известен като разрушител. Нашата мисия беше да следим...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!