Пречистване

Прочит: Йов 23:1-10   „Пречупена тръстика няма да отреже и замъждял фитил няма да угаси; ще постави правосъдие според истината.“ (Исая 42:3)   Борбата с рака, който бавно убиваше моя съпруг, ни завъртя в една вихрушка от бързо сменящи се пориви на оптимизъм и попарени...

Виж повече

Бог е любов

Прочит: 1 Йоан. 4:7-21   „В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.“ (1 Йоан. 4:10)   Има различни определения на любовта. Някои хора смятат, че тя е нещо, което ние инициираме. Апостол...

Виж повече

Бастунът на дядо

Прочит: Псалм 23:1-6   „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.“ (Псалм 23:4)   В килера ми има един стар метален бастун със сива гумена дръжка, който е бил на моя дядо, но

Виж повече

Ти кой беше?

Прочит: Йоан 10:1-6   „Ето, на дланите Си съм те врязал…“ (Исая 49:16)   Трудно разпознавам лица, включително на приятели, които не съм виждал дълго време. Това е доста притеснително. Един ден срещнах свой съученик в един от моловете в Куала Лумпур и не го познах, а в училище...

Виж повече

Войникът

Прочит: Псалм 144:1-15   „Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята!“ (Матей 6:10)   Докато гледах как синът ми се строява със своя взвод, се върнах към спомени от миналото – как го слагах да спи с неговото любимо плюшено мече, как тичаше...

Виж повече

Здрав присад

Прочит: 1 Петр. 1:3-9   „Господ е благ, крепост е в ден на бедствие и познава уповаващите на Него.“ (Наум 1:7)   В разсадника, където работя, разсаждаме дървета. Вземаме пъпка от някакъв вид дърво, присаждаме я към стъблото на друго и с времето двете започват да се развиват...

Виж повече

Нависоко

Прочит: Исая 40:1-5   „Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“ (Псалм 121:1-2)   Докато пътувах с колата, погледнах нагоре и видях хълмовете, които изглеждаха много високи. Продължих напред, замислих...

Виж повече

Живо дърво

Прочит: Ефесяни 2:4-10   „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ (Ефесяни 2:10)   В края на полето има едно дърво, което е било удряно от мълния няколко пъти. Сега долната част на ствола му е обгоряла и на...

Виж повече

Силата на допира

Прочит: Йоан 20:19-31   „Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми; и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.“ (Йоан 20:27)   Аз съм сляпа, затова допирът е много важен за мен. Използвам Брайловата азбука, за да подготвям и изнасям...

Виж повече

Спри, виж и сподели

Прочит: Лука 24:13-35   „На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на онези, външните, всичко се дава в притчи; така че гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости грехът.“ (Марк 4:11-12)  ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!