Още съм тук

Прочит: Еклисиаст 3:9-15   „Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, така да размишлявам за Твоите чудесни дела.“                                                                                       (Псалм 119:27)   Като дете много обичах да проучвам географски карти и все си...

Виж повече

На дело

Прочит: Евреи 11:3-12   „Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра.“                                                                                   (Яков 2:24)   Единадесетата глава на Посланието към евреите се нарича „Галерия на героите на вярата“. Един от тях е...

Виж повече

Обичай ближния си

Прочит: Марк 12:28-31   „… гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.“                                                                                          (Матей 25:36)   Аз съм редовен читател на „Духовна манна“ от повече от осем години...

Виж повече

Усърдна молитва

Прочит: Яков 5:13-16   „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“                                                                                       (Яков 5:16)   Наскоро съпругата ми Джойс имаше сериозен здравословен проблем. Наложи се да пътуваме до една болница в...

Виж повече

На разположение

Прочит: Лука 2:41-52   „А Той им каза: Защо Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?“                                                                                            (Лука 2:49)   Историята за пророчицата Анна от втората глава на Лука ме кара...

Виж повече

Чакам Господа

Прочит: Псалм 27:1-14   „Чакай Господа; дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да! Чакай Господа.“                                                                                       (Псалм 27:14)   Давид, който е вероятният автор на Псалм 27, е имал противници, които са искали да...

Виж повече

Без почивка

Прочит: Лука 10:30-37   „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“                                                                                     (Ефесяни 2:10)   Преди известно време отидох на обяд със сина ми...

Виж повече

Благословена увереност

Прочит: Филипяни 1:18-30   „Защото за мен да живея е Христос, а да умра – придобивка.“                                                                                  (Филипяни 1:21)   Моят добър приятел Глен разбра, че е болен от левкемия, и постъпи в болница за химиотерапия. Докато...

Виж повече

За обща полза

Прочит: 1 Коринтяни 12:7-31   „А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.“                                                                          (1 Коринтяни 12:7)   Сестра ми е пенсиониран учител по английски като втори език, а аз – пенсионирана медицинска сестра. Преди...

Виж повече

Бог знае

Прочит: Матей 6:25-34   „Господ ти е пазач; Господ е твой покров отдясно ти.“                                                                                (Псалм 121:5)   Преди тринадесет години преживях тежък инсулт. Тогава бях на 52 години и в добро здраве. Ударът ме парализира...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!