Добра почва

Прочит: Лука 8:4-8   „А друго падна на канарата; и щом поникна, изсъхна, защото нямаше влага.“ (Лука 8:6)   Докато се приготвях за пролетната сеитба, си спомних притчата за сеяча. Случвало ми се е да се опитвам да сея върху твърда и канариста почва. Някои семена са пониквали...

Виж повече

Осиновени

Прочит: Галатяни 4:1-7   „Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!“ (Римляни 8:15)   По време на един от уроците в неделното училище раздадох на децата по едно листче, на което пишеше как...

Виж повече

Помощ

Прочит: 1 Петрово 5:5-7   „Когато минаваш през водите, с теб ще бъда, и през реките – те няма да те потопят…“ (Исая 43:2)   Понякога се чувствам отчаян – при толкова много промени в кратък период от време, с толкова неизпълнени ангажименти и толкова неуредени проблеми...

Виж повече

По-добро разбиране

Прочит: Матей 13:1-9   „Дано Ме беше слушал народът Ми, да беше ходил Израел по Моите пътища! Скоро бих покорил неприятелите им и срещу противниците им бих обърнал ръката Си.“ (Псалм 81:13-14)   Аз ръководя студенти и следя дали са достатъчно старателни в своята подготовка...

Виж повече

Търпение

Прочит: Исая 40:27-31   „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“ (Галатяни 5:22-23)   След операция на щитовидната жлеза не можех да говоря, само шепнех. Хирургът ме успокои...

Виж повече

Доверие в Бога

Прочит: Псалм 106:24-27   „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9)   Телефонното обаждане с молба да изнеса лекции предизвика у мен паника. Започнах да си представям всички...

Виж повече

Посвещение

Прочит: Марк 1:16-20   „И веднага ги повика; те оставиха баща си Заведей в ладията с надничарите и отидоха след Него.“ (Марк 1:20)   Когато Исус призова Своите ученици, те бяха заети със своите дейности. От днешния прочит става ясно, че всеки от тях се занимаваше с нещо и...

Виж повече

В мъглата

Прочит: Лука 24:13-35   „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“ (1 Коринтяни 2:9)   Тръгнах си от работа по-рано и реших да се полюбувам на красивата природа. Обикновено пътят към дома ми...

Виж повече

Дарби за служение

Прочит: Изход 35:30-36:1   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:10)   Когато бях млада, обичах да плета. Много ми беше приятно да докосвам меката прежда. Забавлявах се да смесвам...

Виж повече

Вътрешен мир

Прочит: Псалм 139:1-12   „Изведи от тъмницата душата ми, за да слави името Ти; праведните ще се съберат около мен, защото ще постъпваш щедро към мен.“ (Псалм 142:7)   Сприятелих се със сина на моя приятелка, който е в затвора. Когато чета писмата, които ми изпраща, се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!