Какви дни!

Прочит: Филипяни 3:12-14   „Ето, поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори, понеже ако имаш само малка сила, пак си опазил Моето слово и не си се отрекъл от името Ми.“                                                                                   (Откровение...

Виж повече

Като децата

Прочит: Лука 18:15-17   „Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос.“                                                                                     (Галатяни 3:26)   Масата беше сервирана и всички бяхме готови за семейната празнична вечеря. Вместо просто да се...

Виж повече

Най-прекрасното място

  Прочит: Йоан 14:1-7   „В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.“ (Йоан 14:2)   Живяла съм на много места, след като с родителите и братята ми напуснахме Латвия, за да избягаме от комунистическия режим...

Виж повече

Пречупена тръстика

Прочит: Исая 42:1-9   „Пречупена тръстика няма да отреже и замъждял фитил няма да угаси; ще постави правосъдие според истината.“                                                                                             (Исая 42:3)   Всяка цивилизация е открила и развила методи за...

Виж повече

Да Го търсим

Прочит: Псалм 139:1-18   „И ще Ме потърсите, и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“                                                                                      (Йеремия 29:13)   Спомням си как търсих Божието водителство при една възможност да започна нова...

Виж повече

Иди

Прочит: Матей 19:16-30   „Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.“                                                                                     (Матей 19:21)   От дълги години...

Виж повече

Рождество Христово

Прочит: Лука 2:8-16   „Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“                                                                                         (Матей 18:20)   Като американци, които живеят в Бангладеш, със съпруга ми много искахме да...

Виж повече

Бъдни вечер

Прочит: Матей 10:1-8   „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен.“                                                                                       (Псалм 51:10)   Водих рождественото богослужение в една църква в Южен Уелс. След края на службата...

Виж повече

Бог чува молитвите

Прочит: Римляни 8:18-27   „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“                                                                                (Римляни 8:26)   Ръководителят на...

Виж повече

Време за всичко

Прочит: Еклисиаст 3:1-8   „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето (…) време за плач и време за смях; време за тъга и време за радост.“                                                                                   (Еклисиаст 3:1, 4)   Когато племенникът ми се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!