Благословения, които не очакваме

Прочит: Римляни 5:1-5   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28)   След дълго отлагане отидох на дерматолог заради една подозрителна бенка. За мое учудване, докторът поиска да направи...

Виж повече

Небесна награда

Прочит: Матей 5:3-12   „… радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.“ (Матей 5:12)   Много организации предлагат парично обезщетение при пенсиониране. В Тайланд някои работодатели изплащат опредена сума на работника в зависимост от приноса му през...

Виж повече

Повече, отколкото можем да издържим

Прочит: 2 Коринтяни 1:8-11   „И Той ни избави от толкова близка смърт и още избавя, и се надяваме на Него, че пак ще ни избави.“ (2 Коринтяни 1:10)   Мъдри насърчения от рода на „Бог няма да ти даде повече, отколкото можеш да издържиш“, понякога не помагат. Има тежки моменти...

Виж повече

В дълбока старост

Прочит: Исая 46:3-4   „Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени; за да възвестят, че Господ е праведен, моята Канара, у Когото няма неправда.“ (Псалм 92:14-15)   Срещнах Ава в един дом за болни възрастни хора. Тя въплъщаваше описанието на псалмиста за...

Виж повече

Думите на Библията

Прочит: Притчи 3:1-8   „Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:6)   Разхождах кучето си из квартала един прекрасен пролетен следобед. По пътя срещнах дядо, който беше излязъл на разходка с двете си малки внучки. Когато приближиха шосето...

Виж повече

Божията любов

Прочит: Римляни 8:31-39   „В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.“ (1 Йоан. 4:10)   През шестата година от моето служение като пастор се разведох. Беше тежка ситуация, преживях няколко...

Виж повече

Дъжд от благословения

Прочит: Матей 25:31-40   „… Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“ (Псалм 8:4)   Една ранна зимна утрин стоях на двора и наблюдавах метеоритния дъжд „Леониди“. Този невероятен небесен спектакъл ми напомни за Божията любов. Представих си как...

Виж повече

Ще намерим пътя

Прочит: Числа 14:1-11   „Вашите думи са били безочливи против Мен, казва Господ; а вие казвате: Какво сме говорили против Теб?“ (Малахия 3:13)   Като доброволец в християнски център, трябваше да помогна на един ученик на име Тони, който се затрудняваше с уроците по...

Виж повече

Защо да се моля?

Прочит: 1 Йоан. 5:14-15   „… нямате, защото не просите.“ (Яков 4:2)     Молитвата е един от начините да служим на Бога. Тя не е средство, с което да накараме Бога да извърши нашата воля на земята, а средство ние да вършим Неговата воля. Когато се молим редовно, намираме...

Виж повече

Грешна посока

Прочит: Яков 1:2-8   „Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт.“ (Притчи 14:12)   Едно от заглавията във вестника гласеше: „Шофьор следва джипиеса си и се озова в реката“. Човекът разказваше, че е пътувал през нощта, пътят бил съвсем тъмен и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!