Свободни

Прочит: Лука 4:16-21   „Исус започна да им казва: Днес се изпълни това писание пред вас.“                                                                                       (Лука 4:21)   Израилтяните очакваха Месия, който ще ги избави и ще ги укрепи като народ. Исус изненада...

Виж повече

Кого ще послушаш?

Прочит: 1 Царе 17:41-51   „А Давид отвърна на филистимеца: Ти идваш против мен с меч, копие и сулица; а аз идвам против теб в името  на Господа на Силите, Бога на израелевите войски, върху които ти хвърли презрение.“                                                                ...

Виж повече

Нова надежда

Прочит: Псалм 127:1-2   „Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите…“                                                                                     (Псалм 127:1)   Бяхме на екскурзия в Йорк – красив исторически град в Северна Англия, пълен със сгради от времето на...

Виж повече

Верни в малкото

Прочит: Лука 16:1-13   „Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.“                                                                               (Лука 16:10)   Една медицинска сестра от близко училище дойде в църквата, за да помоли да...

Виж повече

В Божите ръце

Прочит: Исая 49:8-16   „… с мощна ръка и с издигната мишца, защото милостта Му трае до века.“                                                                                          (Псалм 136:12)   Преди няколко години тринадесетгодишната ми дъщеря трябваше да претърпи операция...

Виж повече

Изцеление

Прочит: 1 Коринтяни 13:1-13   „… аз ви показвам един превъзходен път.“                                                              (1 Коринтяни 12:31)   Имаме малък бигъл на име Шорти. Той се беше изгубил в нашия имот преди седемнадесет години. Бяха се отнасяли зле с него и той...

Виж повече

Вкусете и вижте

Прочит: Псалм 34:8-14   „Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.“                                                                                      (Псалм 34:8)   Когато попитам някого за нарастващия интерес към месото от опашка на алигатор...

Виж повече

Съкровището на сърцето

Прочит: Матей 6:19-21   „… където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“                                                                                      (Матей 6:21)   Дъщеря ми поиска да подреди наново стаята си, която беше пълна с играчки и сувенири от детството. Аз ѝ...

Виж повече

Вековните секвои

Прочит: Псалм 92:6-15   „Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан (…) Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени; за да възвестят, че Господ е праведен, моята Канара, у Когото няма неправда.“                                              ...

Виж повече

Упражнение по почивка

Прочит: Матей 11:28-30   „Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си. Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.“                                 ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!