Отразена светлина

Прочит: Матей 5:13-16   „Вие сте светлината на света.“ (Матей 5:14)   Когато домът ми е украсен за Рождество Христово, обичам сутрин да дръпна завесите, да включа лампичките на елхата и да чета от „Духовна манна“. В една такава сутрин миналата година дръпнах завесите, но...

Виж повече

Голяма радост

Прочит: Лука 1:46-55   „Когато видяха звездата, се зарадваха твърде много.“ (Матей 2:10)   Когато Мария научи, че ще роди дете, възкликна: „зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой“ (Лука 1:47). Когато видяха Младенеца, овчарите „се върнаха, като славеха и хвалеха Бога“...

Виж повече

Молитва за враговете

Прочит: Матей 5:43-48   „Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят.“ (Матей 5:44)   Един ден получих имейл, който предположих, че е от банката. Без да мисля много, изпратих информацията, която ми бяха поискали, и станах жертва на кражба на...

Виж повече

Трети адвент

Прочит: Второзаконие 6:1-9   „Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.“ (Второзаконие 6:6-7)   По време на рождествените...

Виж повече

Кой съм аз?

Прочит: Изход 3:1-12   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31)   Най-красивите изгреви и залези, които съм виждал, бяха тези, които наблюдавах от палубата...

Виж повече

Споделяй

Прочит: Евреи 13:16-21   „А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си; защото такива жертви са угодни на Бога.“ (Евреи 13:16)   Преди много години една моя студентка дойде до кабинета ми с коледен подарък. Даде ми го, усмихна се и ми благодари...

Виж повече

Летен лагер

Прочит: Ефесяни 4:29-5:2   „Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като съгреши брат ми спрямо мен, да му прощавам? До седем пъти ли? Исус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.“ (Матей 18:21-22)   Миналия месец помагах на...

Виж повече

Духовен живот

Прочит: Евреи 12:1-3   „И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.“ (Колосяни 2:6-7)   С една моя приятелка си пишем писма заедно...

Виж повече

Божията помощ

Прочит: Псалм 121:1-8   „Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти.“ (Псалм 46:1)   Докато шофирах към една отдалечена от града местност, предната ми дясна гума се заби в някакъв бетонен къс. От удара гумата се спука, а джантата се изкриви. Колата беше...

Виж повече

Първо впечатление

Прочит: Яков 2:1-5   „Не съдете по външността, но съдете справедливо.“ (Йоан 7:24)   Всяка неделя, когато пасторът ни казва да извадим Библиите си, съпругът ми си изважда телефона. Това, разбира се, му навлича доста недоволни погледи и подмятания. Но ако хората се замислят...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!