Бог се грижи за мен

Прочит: Псалм 32:8-11 „Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото Ми.“ (Псалм 32:8) След като се дипломирах през 2014 г., си събрах багажа и се преместих в друга провинция, за да търся работа. Дотогава не се бях...

Виж повече

Сподели това, което имаш

Прочит: 2 Тимот. 1:1-7 „Понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше у баба ти Лоида и у майка ти Евникия, а както съм уверен, и у теб.“ (2 Тимот. 1:5) Когато синът ми започна да яде обща храна, беше истинско изпитание да го накарам да хапне зеленчуци. Купите...

Виж повече

Продължавай

Прочит: 2 Коринтяни 12:1-10 „… нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра…“ (Евреи 12:1-2) На 16-годишна възраст предприех шестседмична обиколка на Холандия, Англия и Франция с велосипед. В Холандия не беше...

Виж повече

Изпълнени обещания

Прочит: Евреи 6:10-20 „… да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата…“ (Евреи 6:18-19) Един приятел ми подари красива фигурка...

Виж повече

Помощ от Бога

Прочит: Притчи 3:1-8 „Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя нещо ново; сега ще се появи; няма ли да внимавате н него? Да! Ще направя път в пустинята и реки – в безводната земя.“ (Исая 43:18-19) На 42 години се разболях от болест, която...

Виж повече

Проницателност

Прочит: 2 Тимот. 3:14-17 „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.“ (2 Тимот. 3:16-17) Открих много интересен модел за шал – в пъстри...

Виж повече

Безкрайна любов

Прочит: Римляни 8:31-39 „В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха…“ (1 Йоан. 4:17-18) Когато бях дете, родителите ми не ходеха редовно на църква...

Виж повече

С благодарност

Прочит: 1 Царе 1:1-18 „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“ (Филипяни 4:6-7) Намирахме се на мили от най-близкия...

Виж повече

Старият часовник

Прочит: Исус Навин 24:14-17 „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7) Като местен пастор студент, получих назначение в нова църква. Докато приготвях багажа си в очакване на новите възможности, забелязах един стар часовник, който моята баба беше...

Виж повече

„Върви след Мен“

Прочит: Йоан 21:15-23 „И като изрече това, му каза: Върви след Мен.“ (Йоан 21:19) В днешния библейски пасаж Исус разговаря с Петър, който се беше отрекъл от Него. Спасителят обръща погледа му навътре, към дълбините на неговата душа, а Петър се интересува от съдбата на друг от...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!