Помирен в Христос

Прочит: Колосяни 1:9-24 „… чрез Него да примири всичко със Себе Си – и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.“ (Колосяни 1:20) Преди години със съпруга ми бяхме помолени да помирим баща и син, които бяха скарани и не намираха никакъв път...

Виж повече

Имаме сила

Прочит: Йеремия 29:10-14 „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11) Напоследък преминавам през доста трудности, но не губя надежда в Бога. Разбира се, на моменти се отчайвам, защото се чувствам...

Виж повече

Светлината на света

Прочит: Йоан 12:44-50 „Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“ (Йоан 8:12) И домът, и църквата ни се намират извън големия град. Това дава възможност на мен и съпругата ми да се радваме на...

Виж повече

Пред лицето на скръбта

Прочит: Йов 1:1-21 „И каза: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе; да бъде благословено Господнето име.“ (Йов 1:21) Лекарката се вгледа в екрана на видеозона и ми съобщи със загрижено изражение: „Съжалявам – няма сърдечна дейност...

Виж повече

Мъдростта на лисицата

Прочит: Второзаконие 31:1-8 „… Бог е казал: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя…“ (Евреи 13:5) Докато карах по магистралата, видях в храстите до пътя слаба червена лисица, която седеше и наблюдаваше трите си малки. Те си играеха и се боричкаха надолу по пътя, спокойни...

Виж повече

Просто ги обичам

Прочит: 1 Йоан. 4:7-18 „… Наистина те възлюбих с вечна любов…“ (Йеремия 31:3) Отглеждам токачки, които са доста често срещани във фермите в южните щати. Тези птици се хранят с насекоми и особено много обичат кърлежи, затова обикновено във фермите с добитък има токачки. Освен това...

Виж повече

Бог се грижи за нас

Прочит: Даниил 3:8-30 „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“ (Второзаконие 31:8) Миграцията по целия свят нараства. Разширява се както нейният обхват, така и темповете ѝ. Става все по-трудно да бъде предвидено как ще...

Виж повече

Божието време

Прочит: Филипяни 4:4-9 „Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“ (Йоан 14:27) Много пъти Исус казва на Своите ученици да не се страхуват, но когато погледна записките, които си водя в една тетрадка с молитвени...

Виж повече

Жива вода

Прочит: Йоан 4:7-15 „… Исус застана, издигна глас и каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие. Ако някой вярва в Мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието. А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат…“ (Йоан 7:37-39) Живея в...

Виж повече

Сила да издържим

Прочит: Псалм 18:1-6 „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“ (Филипяни 4:13) „Христос ни дава сила, за да издържим“. Тези думи стоят закачени в нашата кухня от 2003-та година насам. Аз обичам да слагам мисълта за деня от „Духовна манна“ на видно място, за да насърчава...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!