Божието всеоръжие

Прочит: Ефесяни 6:10-17   „… заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие…“ (Ефесяни 6:10-11)   Животът ми беше станал толкова динамичен, че бях спряла да чета библейските прочити от „Духовна манна“. Скоро обаче осъзнах, че съм...

Виж повече

Виждаш ли?

Прочит: Лука 7:36-50   „И като се обърна към жената, каза на Симон: Виждаш ли тази жена?“ (Лука 7:44)   Когато учех в семинарията, един от преподавателите винаги имаше грижата да направи всяко нещо от лекциите си разбираемо за мен. Един ден, докато говореше по нова тема...

Виж повече

Вдъхновение

Прочит: Псалм 145:1-12   „Устата ми ще изговарят хваление на Господа; и всяко творение нека благославя Неговото свято име от века и до века.“ (Псалм 145:21)   „Вие сте моето вдъхновение за днес“ – каза касиерката на жена ми Бони. Не чекът вдъхнови жената зад гишето, а...

Виж повече

Стойност

Прочит: Притчи 31:10-31   „Добре внимава в управлението на дома си и хляб на леност не яде. Синовете ѝ стават и я облажават; и мъжът ѝ я хвали…“ (Притчи 31:27-28)   Дълго време чувствах, че не правя нищо полезно, защото бях млада майка домакиня. Измъчваше ме мисълта, че не...

Виж повече

Отражение

Прочит: Йоан 1:1-9   „Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта…“ (Битие 1:16)   Преди известно време съобщиха, че Луната се е приближила максимално до Земята и затова изглежда толкова голяма и ярка...

Виж повече

С Божията сила

Прочит: Псалм 71:9-18   „Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.“ (2 Коринтяни 4:16)   Понякога предизвикателствата на възрастта – болките, отслабналото зрение, влошеният слух и белите петна в паметта –...

Виж повече

Имам сила

Прочит: Матей 25:14-29   „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“ (Филипяни 4:13)   Докато учех в университет в Австралия, посещавах малка църква, в която нямаше достатъчно пианисти. Почувствах, че Бог ме призовава да помогна в това служение, но се притеснявах...

Виж повече

Отворени очи

Прочит: Матей 20:29-34   „Казаха Му: Господи, да се отворят очите ни.“ (Матей 20:33)   „Не ми харесва да съм пенсионер. Чувствам се безполезна!“ – оплаквах се на Бога. Не можех да отвикна да съм заета ежедневно. По-късно през деня излязох на разходка с двегодишния правнук на...

Виж повече

Пуста и безводна земя

Прочит: Псалм 42:1-8   „… от ранно утро Те търся; душата ми жадува за Теб, плътта ми жадува за Теб в една пуста, изнурена и безводна земя.“ (Псалм 63:1)   Преди няколко години със семейството ми се преместихме да живеем в Ню Мексико. Животът на такова сухо място ми помогна да...

Виж повече

Не по плана

Прочит: Римляни 8:24-28   „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7)   Работата, която преди ми носеше удоволствие, стана непоносима за мен. Атмосферата вече беше много напрегната и не знаех какво мога да сторя, за да променя това. Една...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!