Време за всичко

Прочит: Еклисиаст 3:1-8   „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето (…) време за плач и време за смях; време за тъга и време за радост.“                                                                                   (Еклисиаст 3:1, 4)   Когато племенникът ми се...

Виж повече

В единство и любов

Прочит: Йоан 13:33-35   „Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.“                                                                                            (Йоан 13:34)   Дъщеря ми и внучката ми срещнаха една жена на...

Виж повече

Благоухание

Прочит: 2 Коринтяни 2:14-16   „Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.“                                                                           (2 Коринтяни 2:14)   Докато...

Виж повече

Истинска любов

Прочит: Второзаконие 32:7-11   „Вие видяхте какво сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и ви доведох при Себе Си.“                                                                                      (Изход 19:4)   Когато бях бременна с първото си дете, някой ми каза...

Виж повече

Четвърти адвент

Прочит: Евреи 2:10-18   „Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас.“                                                                                       (Матей 1:23)   Макар за повечето хора Рождество Христово да е време на радост, има и...

Виж повече

Страх

Прочит: Лука 21:25-28   „А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.“                                                                                          (Лука 21:28)   Новините за хаоса в света, които ни заливат...

Виж повече

Не по моя план

Прочит: Исая 55:8-13   „Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ.“                                                                                            (Исая 55:8)   Дълги години мечтаех да служа като мисионер в чужда...

Виж повече

Помощ

Прочит: Филипяни 4:10-20   „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“                                                                                  (Филипяни 4:19)   След операция на коляното ми предстоеше дълго възстановяване. Живеех...

Виж повече

Част от историята

Прочит: Матей 2:1-18   „… нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря...

Виж повече

Да изберем светлината

Прочит: 1 Йоан. 2:7-17   „Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“                                                                                           (Йоан 8:12)   При някои от семейните...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!