С усърдие

Прочит: Римляни 12:6-8   „Не пренебрегвай дарбата, която имаш (…) Върху това размишлявай, на това се предавай…“                                                                                 (1 Тимот. 4:14-15)   Откъснах още един лист от акварелния блок и можех да започна наново...

Виж повече

Трети адвент

Прочит: Лука 2:25-32   „А ти, Витлеем Ефратов (…) от теб ще излезе за Мен Един, Който ще бъде владетел в Израел, Чийто произход е от начало, от вечността.“                                                                                          (Михей 5:2)   С голяма радост очаквам...

Виж повече

Мотивация

Прочит: Евреи 10:19-25   „… нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който е обещал това; и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела.“                                                                          ...

Виж повече

В бурните вълни

Прочит: Марк 4:35-41   „Тогава им каза: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра?“                                                                                   (Марк 4:40)   С мама и двамата ми братя отидохме да се повозим на кану. Когато покрай нас преминаваше моторна лодка...

Виж повече

Как те е водил Бог?

Прочит: Матей 7:7-12   „Стъпките на човека се оправят от Господа; и така, как би познал човек пътя си?“                                                                                         (Притчи 20:24)   Наближава да се дипломирам от колежа и главата ми е пълна с мисли: Къде ще...

Виж повече

Като дървета, които ходят

Прочит: Марк 8:22-26   „После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно.“                                                                                          (Марк 8:25)   Да съм младежки ръководител в църквата, не е лесно задължение за...

Виж повече

Божият мир

Прочит: Псалм 18:31-36   „… Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“                                                                                 (Филипяни 4:7)   Моя приятелка Хелън се притесняваше за своя син, който живее в дом...

Виж повече

Дясната и лявата ръка

Прочит: Колосяни 3:23-24   „А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не узнае какво прави дясната.“                                                                                         (Матей 6:3)   Оперираха дясната ръка на жена ми и тя не можеше да си служи с нея в...

Виж повече

Втори адвент

Прочит: Матей 26:26-28   „Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божи слова; ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исус Христос…“                                                    ...

Виж повече

Ето Божия Агнец

Прочит: Йоан 1:19-31   „… да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.“                                                                                         (Марк 12:30)   Всички знаем колко трудно е да приемаш критика...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!