Да следваш правда

Прочит: Притчи 21:1-21   „Който следва правда и милост, намира живот, правда и чест.“                                                                                        (Притчи 21:21)   Преди известно време се чувствах несигурна и объркана. Това се отразяваше на всичко, което...

Виж повече

Желания

Прочит: Римляни 7:14-25   „Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, него върша.“                                                                                       (Римляни 7:19)   Бях в чужбина след триседмично проповядване и библейски уроци и за пореден път...

Виж повече

Молитва за изцеление

Прочит: Яков 5:13-16   „И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“                                                                                               (Яков 5:16)   От три...

Виж повече

Да покажеш любов

Прочит: Матей 25:31-46   „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“                                                                                       (Матей 25:40)   Докато се прибирах, срещнах...

Виж повече

„Моля Те, Господи, изпълни ме!“

Прочит: Исая 35:3-10   „Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен, никога няма да огладнее, и който вярва в Мен, никога няма да ожаднее.“                                                                                         (Йоан 6:35)   Работил съм като...

Виж повече

Първи адвент

Прочит: Лука 5:12-15   „И когато беше в един от градовете, ето, един човек, който целият беше прокажен, като видя Исус, падна на лицето си и Му се помоли с думите: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.“                                                                        ...

Виж повече

Доверие в Бога

Прочит: Притчи 3:1-8   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“                                                                             (Притчи 3:5-6)   Баща ми служеше като пастор в друг...

Виж повече

Свобода да избираш

Прочит: Римляни 11:25-36   „Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите.“                                                                                      (Римляни 11:28)   Всеки ден вземаме решения: кога да...

Виж повече

Ден на благодарност

Прочит: Филипяни 4:4-7   „Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се!“                                                                                          (Филипяни 4:4)   В моята страна празнуваме Деня на благодарността всяка година. Питам се колко хора наистина се...

Виж повече

Глад

Прочит: Йоан 7:37-39   „Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни.“                                                                                    (Лука 1:53)   „Хайде, момчета, вечерята е готова!“ – дъщеря ми викаше двамата си малки синове на масата. Джеймс веднага...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!