Молитва за преследваните

Прочит: Деяния 12:1-11   „Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мен; радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.“ (Матей 5:11-12)   Като чета за...

Виж повече

Съчувствие

Прочит: Яков 4:11-12   „… ти кой си, та съдиш ближния си?“ (Яков 4:12)   По време на сутрешните си разходки през едно лято виждах как мъж и жена на средна възраст всяка сутрин бързат към колите си. Мъжът носеше кафяв плик с храна и вероятно отиваше на работа, а жената слагаше...

Виж повече

Извор на смелост

Прочит: Филипяни 1:20-26   „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“ (2 Тимот. 1:7)   След като получих инсулт, за да се възстановя максимално, се върнах при семейството и живота, който бях оставила преди това. След седем месеца на рехабилитация...

Виж повече

Нов живот

  Прочит: 1 Петр. 1:3-8   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:10)   Когато членувах в един местен градинарски клуб, научих, че много често розите се размножават чрез присаждане на...

Виж повече

„Какво искаш да направя за теб?“

Прочит: Марк 10:46-52   „Исус заговори и му каза: Какво искаш да направя за теб?“ (Марк 10:51)   Докато ходеше по прашния път, Исус чу някой да вика: „Исусе, сине Давидов, смили се над мен!“. Той спря и повика при себе си човека – един слепец, който седеше край пътя. Макар да...

Виж повече

Истински християни

  Прочит: Псалм 1:1-6   „Блажен онзи човек, който… се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва…“ (Псалм 1:1-3)   Светът ни се промени...

Виж повече

Божите помисли

Прочит: Притчи 16:1-9   „Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ.“ (Исая 55:8)   Една прекрасна ноемврийска сутрин реших да се заема с нападалите  листа в двора. Беше топло, но ветровито и когато започнах да...

Виж повече

Завещание на вяра

Прочит: Ефесяни 1:3-8   „… по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.“ (Плачът на Йеремия 3:22-23)   Първите ми спомени от детството са как се събуждам и тръгвам да търся мама. Обикновено...

Виж повече

Нашата Канара

Прочит: Псалм 62:1-8   „Душата ми тихо уповава само на Бога, от Когото е избавлението ми. Само Той е канара моя и избавление мое, и прибежище мое; няма много да се поклатя.“ (Псалм 62:1-2)   Детското отделение беше тихо в ранните часове на деня, като изключим шепненето, което...

Виж повече

Борове сред огъня

Прочит: Йоан 12:24-26   „Ето, Аз ще направя нещо ново; сега ще се появи; няма ли да внимавате в него?“ (Исая 43:19)   При едно скорошно пътуване до Южна Дакота и Уайоминг видях вид бор, който е характерен за тези райони. Една особена негова характеристика са късните шишарки...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!