Избирам радостта

Прочит: Псалм 118:26-29   „Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ (1 Солунци 5:16-18)   Прекарах едно лято в Мичигън, където планирахме и проведохме детски лагер. Преди да пристигна, си представях...

Виж повече

Не съм същият

Прочит: 2 Коринтяни 5:17-21   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17)   Любимото ми място за четене и размишление над Божието слово в нашия дом е всекидневната, където има камина и много прозорци. От там...

Виж повече

Семената на вярата

Прочит: Матей 19:13-15   „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.“ (Притчи 22:6)   Родителите ми имаха арменски корени. Благодарна съм на Бога за примера, който са ми дали, и за това, че ме научиха да се моля...

Виж повече

Бог е близо

Прочит: Псалм 63:1-11   „Боже (…) от ранно утро Те търся; душата ми жадува за Теб, плътта ми жадува за Теб в една пуста, изнурена и безводна земя (…) Когато си спомням за Теб на леглото си и размишлявам за Теб в нощните стражи; понеже Ти си бил помощ за мен (…) Душата ми се

Виж повече

Кой ще ми помогне?

Прочит: Йоан 5:1-9   „И човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи.“ (Йоан 5:9)   Беше събота. Исус и Неговите ученици бяха в Йерусалим, където срещнаха множество болни, слепи и куци хора, които чакаха в къпалнята Витесда, за да бъдат изцерени при...

Виж повече

Решително посвещение

Прочит: Псалм 149:1-5   „Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци; понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господ Христос.“ (Колосяни 3:23-24)   По-големият ми брат изпитва голяма радост, когато...

Виж повече

Ориентир

Прочит: Михей 6:6-8   „… какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“ (Михей 6:8)   Обяснявах на един човек къде се намира определен магазин, а той попита: „От дясната страна на улицата ли е, или от лявата?“...

Виж повече

Канара и утеха

Прочит: Осия 11:1-4   „Като някой, когото майка му утешава, така Аз ще ви утеша.“ (Исая 66:13)   „В моя превод се казва нещо различно“ – отбеляза жената, с която водехме дискусия върху Псалм 91. В него Бог е сравнен с крепост, която ни пази от зло. Бяхме стигнали до образа на...

Виж повече

Как различно изглежда светът!

Прочит: Матей 23:23-26   „Отхвърлете от себе си всички престъпления, с които беззаконствахте, и си направете ново сърце и нов дух…“ (Йезекиил 18:31)   Зимата сякаш продължаваше цяла вечност и оставяше по всички прозорци своите мрачни и лепкави следи. Още в първия хубав...

Виж повече

Да изкупваме благовремието

Прочит: Ефесяни 5:1-20   „И така, внимавайте добре как постъпвате – не като глупави, а като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.“ (Ефесяни 5:15-16)   Една вечер, след период, в който се чувствах далеч от Бога, разбрах, че моя приятелка от детството е...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!