Бащинска радост

Прочит: Софония 3:14-17   „Защото Господ има благоволение към народа Си; ще украси кротките с победа.“ (Псалм 149:4)   Аз съвсем скоро станах баба и много обичам да наблюдавам сина си с неговата малка дъщеричка. Погледът му блести, а усмивката му е до ушите. Дори когато тя...

Виж повече

Да хвалим Бога

Прочит: Колосяни 3:15-17   „И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното.“ (Колосяни 3:1-2)   Тежката работа по почистването на санитарните помещения в лагера ме очакваше...

Виж повече

Жива вода

Прочит: Йоан 4:4-15   „Исус ѝ отговори: Ако беше знаела Божия дар и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода!“ (Йоан 4:10)   Водата е от съществена важност за живота. Тя съставя 50-75 % от тялото ни. Често забравяме да

Виж повече

Грешки

Прочит: Матей 7:1-12   „Дойде ли гордост, идва и срам. А мъдростта е със смирените.“ (Притчи 11:2)   Работата ми изискваше да представям сложни компютърни отчети на техническия отдел на фирмата. Един ден от програмния отдел ми казаха да спра с отчетите, за да се заема с...

Виж повече

Прибежище

Прочит: Псалм 90:1-17   „Господи, Ти си ни бил обиталище от род в род.“ (Псалм 90:1)   Майка ми в момента е настанена в болница, защото страда от бъбречно заболяване. Вчера прекарах няколко часа с нея. Макар че трудно разбирах какво говори, виждах в усмивката ѝ любовта на...

Виж повече

Един модел

Прочит: Исая 61:10-11   „… не се грижете за плътта, за да угаждате на нейните страсти.“ (Римляни 13:14)   Когато бях на 12 години, всички момичета от класа трябваше да се научат да шият. Възложиха ни да изработим три неща: престилка, блуза и пола. Всяка от нас трябваше да...

Виж повече

Среща с Христос

Прочит: Матей 25:31-46   „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40)   В една съботна вечер отидох да разгледам красивата катедрала в университета „Дюк“. Краткото време на...

Виж повече

Промяна на сърцето

Прочит: Деяния 9:1-6   „Той изменя времената и годините; сваля царе и поставя царе…“ (Даниил 2:21)   Когато в църквата се събираме, за да се молим, предлаганите нужди са най-различни – от световните проблеми до съвсем личните тревоги на всеки от нас. Веднъж, докато се молеше...

Виж повече

Шанс за живот

Прочит: Йоан 3:13-21   „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.“ (Йоан 3:16-17)  ...

Виж повече

Отвъд страха

Прочит: Второзаконие 31:1-8   „Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти, затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила…“ (Псалм 46:1-2)   Докато чакахме жена ми да приключи с прегледа, с децата се разходихме из огромната бизнес сграда. На...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!