Молитва и прослава

Прочит: Лука 6:12-19 „През онези дни Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.“ (Лука 6:12) Имах чувството, че червеният светофар продължава цяла вечност. Седях в колата и нервно потупвах с пръсти по волана. Имах толкова неща да свърша! И тогава ми...

Виж повече

Прослава всеки ден

Прочит: Псалм 103:1-5 „Този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в Него.“ (Псалм 118:24) Животът може да е много натоварен. Имаме толкова много отговорности! Често се отчайвам от хаоса и стреса, които ни причинява съвременният начин на живот. В края на деня...

Виж повече

Да споделя вярата

Прочит: 1 Петр. 3:13-16 „И така, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте, защото Аз ще ви дам така мъдро да отговорите, че всичките ви противници да бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.“ (Лука 21:14-15) По време на следването си по...

Виж повече

Здрави корени

Прочит: Йоан 15:1-10 „И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.“ (Колосяни 2:6-7) Всеки ден минавам край едно езеро, по чиито брегове има...

Виж повече

Винаги готови

Прочит: Матей 25:1-13 „И така, бдете; защото не знаете нито деня, нито часа, в който Човешкият Син ще дойде.“ (Матей 25:13) Работя в кухня и съм задължена да почистя, преди да си тръгна. Всяка вечер с колегите измиваме съдовете, почистваме пода и подреждаме масите. Чистотата е много...

Виж повече

Отговор на молитвите

Прочит: Деяния 8:26-38 „А ангел от Господа говори на Филип: Стани, тръгни на юг, по пътя, който слиза от Йерусалим през пустинята на Газа. И той стана и отиде. И, ето, човек от Етиопия, евнух, велможа на етиопската царица Кандакия…“ (Деяния 8:26-27) Боите още не бяха изсъхнали от...

Виж повече

На кого да споделям?

Прочит: Матей 21:18-22 „И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.“ (Матей 21:22) Заех на една приятелка коня си Норман за една година. През лятото много силно усещах неговата липса. Бях свикнала да нашепвам в ухото му всичко, което ми се случва. Но докато го...

Виж повече

Да проходя отново

Прочит: Исая 40:27-31 „Ако падне, няма да се повали, защото Господ подпира ръката му.“ (Псалм 37:24) След операцията, която претърпях, трябваше да премина през физиотерапия, която трябваше да възстанови мускулната дейност на крака ми. Тя започва с лек масаж, след което правя определени...

Виж повече

Истински ценното

Прочит: Притчи 3:13-18 „Затова така казва Господ Йехова: Ето, полагам в Сион камък за основа, камък избран, скъпоценен, крайъгълен, за твърда основа; който вярва в него, няма да прибърза да бяга.“ (Исая 28:16) След дълги години живот в нашата къща с жена ми разбрахме, че повече не...

Виж повече

Малки дела

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-25 „Но сега те са много части, а пък едно тяло. И окото не може да каже на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на краката: Не ми трябвате. Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими.“ (1 Коринтяни 12:20-22) Работя в завод...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!