Бог избавя

Прочит: Матей 28:1-10   „А ангелът проговори на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна…“                                                                                 (Матей 28:5-6)   През 2006 година един мой колега се опита...

Виж повече

Очаквания

Прочит: Псалм 103:1-12   „… Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна…“                                                                                       (Лука 24:5-6)   Когато погледнем към събитието на Христовото възкресение, забелязваме, че всички, освен...

Виж повече

Христово благоухание

Прочит: Лука 15:11-32   „Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват.“                                                                            (2 Коринтяни 2:15)   Работех в една местна мисионерска организация. Един от...

Виж повече

Смях

Прочит: Битие 21:1-7   „И Сара каза: Бог ми докара смях; всеки, който чуе, ще се смее заради мен.“                                                                                           (Битие 21:6)   Една неделна сутрин забелязах много намръщени физиономии в църквата. Познавах тези...

Виж повече

Някой се моли за мен

Прочит: Йоан 17:20-26   „И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мен чрез тяхното учение.“                                                                                         (Йоан 17:20)   Всеки път, когато чуя песента „Някой се моли за мен“, си спомням...

Виж повече

Божията хармония

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-27   „И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призовани в едно тяло; и бъдете благодарни.“                                                                                      (Колосяни 3:15)   За един от рождените ми дни моята дъщеря ми...

Виж повече

За добро

Прочит: Римляни 8:28-39   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“                                                                                  (Римляни 8:28)   Всяка година, в утринта на Христовото...

Виж повече

Възкресение Христово

Прочит: Лука 24:1-12   „И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всички други.“                                                                                         (Лука 24:9)   Няма библейски разказ, от който да разбираме как точно се е случило...

Виж повече

Молитвата е промяна

Прочит: Римляни 5:3-5   „Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.“                                                                                     (Филипяни 2:4)   Миналата година разбрах, че съм болен от смъртоносно сърдечно заболяване. Прогнозите бяха много лоши и...

Виж повече

Разпети петък

Прочит: Йоан 15:9-17   „Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самò; но ако умре, дава много плод.“                                                                                      (Йоан 12:24)   Всяка година, когато с мъжа ми...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!