Привилегия

Прочит: Марк 10:13-16   „А всички, които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му.“ (Лука 2:47)   Скоро навърших 80 години, но и до днес не мога да забравя неделните си учители. Посещавах неделното училище петнадесет години. През това време аз приех Исус като...

Виж повече

Криеница

Прочит: Псалм 31:1-5   „Името Господне е яка кула; праведният прибягва в нея и е поставен на високо.“ (Притчи 18:10)   Криеницата беше една от любимите ми игри в детството. Спомням си как се свивах на кълбо някъде и притаявах дъх, докато сестра ми ме търсеше из цялата къща. В...

Виж повече

Радостна надежда

Прочит: Йоан 11:38-44   „Като изрече това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън!“ (Йоан 11:43)   При едно пътуване до Израел посетих мястото, на което мнозина смятат, че се намира гробът на Лазар. Беше тъжно и в същото време вдъхващо надежда преживяване. Спомних си за...

Виж повече

Исус знае

Прочит: Евреи 2:10-18   „Понеже в това, дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.“ (Евреи 2:18)   Едно дете от неделното училище, което водя, каза, че Исус е преживял същите изпитания, с които и ние се сблъскваме днес. Тогава друго поклати глава...

Виж повече

Импровизиран концерт

Прочит: Псалм 100:1-5   „Възкликнете към Господа, всички земи.“ (Псалм 100:1)   Когато бях малка, започнах да вземам уроци по пиано. Свиренето явно не беше един от талантите ми, затова моята учителка ми даваше най-лесните произведения. Опитите ми продължиха едва около година...

Виж повече

Моето семейство на вярата

Прочит: Еклисиаст 3:1-8   „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето (…) време за насаждане и време за изкореняване на насаденото.“ (Еклисиаст 3:1-2)   Беше четиридесет и седмият ми рожден ден. Празнувах го без семейството си, защото Бог ме беше призовал да...

Виж повече

Оптимист

Прочит: Плачът на Йеремия 3:25-33   „Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“ (Филипяни 4:8)   Аз съм оптимист, но...

Виж повече

Дай ми думи, Боже!

Прочит: Псалм 46:1-11   „А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. Защото не сте вие, които говорите, но Духът на вашия Отец, Който говори чрез вас.“ (Матей 10:19-20)   След атентата на 11 септември...

Виж повече

Кого следваме?

Прочит: Лука 5:1-11   „Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“ (Йоан 8:12)   Младежката ни група пътуваше в колона. Всички мислеха, че пътуващите в първата кола знаят посоката...

Виж повече

Камъните ще извикат

Прочит: Лука 19:32-40   „… Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат.“ (Лука 19:40)   Миналата година, точно преди празника Възкресение Христово нашият пастор изнесе прекрасна проповед върху днешния прочит – тържественото влизане на Исус в Йерусалим. Той подчерта...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!