Винаги с нас

Прочит: Матей 6:25-34   „И Той, като се събуди, смъмри вятъра и каза на езерото: Мълчи! Утихни! И вятърът престана и настана голяма тишина.“ (Марк 4:39)   Имах трудна сутрин. Не бях спал добре и бях доста разтревожен. Мои роднини имаха сериозни здравословни проблеми. Един от...

Виж повече

Чаша чай

  Прочит: Йоан 17:20-24   „Защото милост искам, а не жертва, и познаване на Бога – повече от всеизгаряния.“ (Осия 6:6)   Има нещо успокояващо в пиенето на чай. Не става дума само за вкуса и аромата, а за целия процес на неговото приготвяне. Затоплянето на водата, запарването...

Виж повече

Не съм сам

Прочит: Яков 5:13-15   „Уповавай на Него, народе, по всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е прибежище за нас.“ (Псалм 62:8)   Денят беше прекрасен, докато не отидох на профилактичен кардиологичен преглед. След като приключихме с прегледа, докторът ми каза: „Имаш...

Виж повече

Не съм сам

Прочит: Яков 5:13-15   „Уповавай на Него, народе, по всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е прибежище за нас.“ (Псалм 62:8)   Денят беше прекрасен, докато не отидох на профилактичен кардиологичен преглед. След като приключихме с прегледа, докторът ми каза: „Имаш...

Виж повече

Добра почва

Прочит: Лука 8:4-8   „А друго падна на канарата; и щом поникна, изсъхна, защото нямаше влага.“ (Лука 8:6)   Докато се приготвях за пролетната сеитба, си спомних притчата за сеяча. Случвало ми се е да се опитвам да сея върху твърда и канариста почва. Някои семена са пониквали...

Виж повече

Осиновени

Прочит: Галатяни 4:1-7   „Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!“ (Римляни 8:15)   По време на един от уроците в неделното училище раздадох на децата по едно листче, на което пишеше как...

Виж повече

Помощ

Прочит: 1 Петрово 5:5-7   „Когато минаваш през водите, с теб ще бъда, и през реките – те няма да те потопят…“ (Исая 43:2)   Понякога се чувствам отчаян – при толкова много промени в кратък период от време, с толкова неизпълнени ангажименти и толкова неуредени проблеми...

Виж повече

По-добро разбиране

Прочит: Матей 13:1-9   „Дано Ме беше слушал народът Ми, да беше ходил Израел по Моите пътища! Скоро бих покорил неприятелите им и срещу противниците им бих обърнал ръката Си.“ (Псалм 81:13-14)   Аз ръководя студенти и следя дали са достатъчно старателни в своята подготовка...

Виж повече

Търпение

Прочит: Исая 40:27-31   „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“ (Галатяни 5:22-23)   След операция на щитовидната жлеза не можех да говоря, само шепнех. Хирургът ме успокои...

Виж повече

Доверие в Бога

Прочит: Псалм 106:24-27   „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9)   Телефонното обаждане с молба да изнеса лекции предизвика у мен паника. Започнах да си представям всички...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!