Поискай помощ

Прочит: Еклисиаст 4:9-12   „По-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си…“                                                                                           (Еклисиаст 4:9)   Когато приятелката ми Сузи предложи да ни покаже как да сгъваме...

Виж повече

Пета неделя от Великия пост

Прочит: Марк 9:43-48   „И ако те съблазни ръката ти, отсечи я…“                                                                   (Марк 9:43)   В моя квартал се говорят повече от 60 езика и това го прави един от най-космополитните в света. Това разнообразие е опетнено от дългогодишна...

Виж повече

Помниш ли ме?

Прочит: Исая 43:1-4   „А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израелю: Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те по име; Мой си ти.“                                                                                           (Исая 43:1)   Със съпруга ми сме...

Виж повече

Да ходим с вяра

Прочит: Псалм 25:1-10   „Направѝ ме, Господи, да позная пътищата Ти, научи ме на пътеките Си. Води ме в истината Си и ме учи; защото Ти си Бог на Спасението ми; Теб чакам цял ден.“                                                                                     (Псалм 25:4-5)  ...

Виж повече

Бог е верен

Прочит: Лука 14:25-27   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“                                                                                          (Притчи 3:5-6)   Смятах, че вече съм...

Виж повече

Парти с подаръци

  Прочит: Деяния 20:32-35   „… давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.“ (Лука 6:38)   Когато го попитахме какво иска за празненството по случай петгодишния му...

Виж повече

Урок на любовта

Прочит: 1 Йоан. 4:7-12   „Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг.“                                                                                   (1 Йоан. 4:11)   Баща ми, който е на 87 години, много обича да храни птици и малки...

Виж повече

В мрачен тунел

Прочит: 2 Коринтяни 4:17-18   „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“                                                                                        (Исая 41:10)  ...

Виж повече

Четвърта неделя от Великия пост

Прочит: Лука 5:12-16   „А Той им каза: Когато се молите, казвайте: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство…“                                                                                            (Лука 11:2)   Дъщеря ми Алексис е много...

Виж повече

„Благодаря, че беше тук“

Прочит: Псалм 118:5-14   „Славословете Господа; призовавайте името Му; възвестявайте между народите делата Му.“                                                                                    (1 Летописи 16:8)   От много години съм служител в „Комунални дейности“ и често се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!