Посвещение

Прочит: Марк 1:16-20   „И веднага ги повика; те оставиха баща си Заведей в ладията с надничарите и отидоха след Него.“ (Марк 1:20)   Когато Исус призова Своите ученици, те бяха заети със своите дейности. От днешния прочит става ясно, че всеки от тях се занимаваше с нещо и...

Виж повече

В мъглата

Прочит: Лука 24:13-35   „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“ (1 Коринтяни 2:9)   Тръгнах си от работа по-рано и реших да се полюбувам на красивата природа. Обикновено пътят към дома ми...

Виж повече

Дарби за служение

Прочит: Изход 35:30-36:1   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:10)   Когато бях млада, обичах да плета. Много ми беше приятно да докосвам меката прежда. Забавлявах се да смесвам...

Виж повече

Вътрешен мир

Прочит: Псалм 139:1-12   „Изведи от тъмницата душата ми, за да слави името Ти; праведните ще се съберат около мен, защото ще постъпваш щедро към мен.“ (Псалм 142:7)   Сприятелих се със сина на моя приятелка, който е в затвора. Когато чета писмата, които ми изпраща, се...

Виж повече

У дома

Прочит: Лука 15:11-24   „А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.“ (Лука 15:20)   С жена ми отидохме на летището, за да посрещнем дъщеря ни, която се прибираше от гостуване при нейната баба. Чакахме в залата за...

Виж повече

Бог отговаря

Прочит: 2 Царе 12:15-23   „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави…“ (Второзаконие 31:8)   Когато съпругът ми се разболя тежко, аз се молех и постех Бог да го изцери, но той почина. В онзи момент не можех да разбера защо...

Виж повече

Божието присъствие

Прочит: Ефесяни 2:1-10   „Елате, слушайте, всички, които се боите от Бога, и ще разкажа онова, което е сторил за душата ми.“ (Псалм 66:16)   На всяко неделно богослужение си мисля, че малко неща могат да ме изненадат, но стих или песен, които съм чувал и пял в продължение на...

Виж повече

Помагам или преча?

Прочит: Марк 2:1-5   „И като не можаха да се приближат до Него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.“ (Марк 2:4)   Докато Исус беше в Капернаум, няколко мъже решиха да заведат при Него някой...

Виж повече

Тъмнина и светлина

Прочит: Битие 1:14-19   „И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.“ (Йоан 1:5)   Майка ми е била млада и е живяла в Норвегия по време на Втората световна война. Тя ми е разказвала какво е да растеш при военни условия. Не мога да забравя това, че през нощта е...

Виж повече

Промяна

Прочит: Исая 43:14-21   „А Петър им каза: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви…“ (Деяния 2:38)   Аз съм пастор и добре знам колко трудно е приемането на назначение от епископа. Ново място, нови лица, нови идеи, нов облик...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!