Божието слово

Прочит: Исая 55:8-13 „… така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при Мен празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“ (Исая 55:11) Приятелката ми Робин беше разочарована. Едва 13 деца бяха дошли на християнски лагер...

Виж повече

10 000 причини

Прочит: Псалм 126:1-6 „Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото Му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния.“ (Псалм 103:1-2) Един ден чух песен, в която се казваше, че имаме 10 000 причини да...

Виж повече

Помирен в Христос

Прочит: Колосяни 1:9-24 „… чрез Него да примири всичко със Себе Си – и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.“ (Колосяни 1:20) Преди години със съпруга ми бяхме помолени да помирим баща и син, които бяха скарани и не намираха никакъв път...

Виж повече

Имаме сила

Прочит: Йеремия 29:10-14 „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11) Напоследък преминавам през доста трудности, но не губя надежда в Бога. Разбира се, на моменти се отчайвам, защото се чувствам...

Виж повече

Светлината на света

Прочит: Йоан 12:44-50 „Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“ (Йоан 8:12) И домът, и църквата ни се намират извън големия град. Това дава възможност на мен и съпругата ми да се радваме на...

Виж повече

Пред лицето на скръбта

Прочит: Йов 1:1-21 „И каза: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе; да бъде благословено Господнето име.“ (Йов 1:21) Лекарката се вгледа в екрана на видеозона и ми съобщи със загрижено изражение: „Съжалявам – няма сърдечна дейност...

Виж повече

Мъдростта на лисицата

Прочит: Второзаконие 31:1-8 „… Бог е казал: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя…“ (Евреи 13:5) Докато карах по магистралата, видях в храстите до пътя слаба червена лисица, която седеше и наблюдаваше трите си малки. Те си играеха и се боричкаха надолу по пътя, спокойни...

Виж повече

Просто ги обичам

Прочит: 1 Йоан. 4:7-18 „… Наистина те възлюбих с вечна любов…“ (Йеремия 31:3) Отглеждам токачки, които са доста често срещани във фермите в южните щати. Тези птици се хранят с насекоми и особено много обичат кърлежи, затова обикновено във фермите с добитък има токачки. Освен това...

Виж повече

Бог се грижи за нас

Прочит: Даниил 3:8-30 „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“ (Второзаконие 31:8) Миграцията по целия свят нараства. Разширява се както нейният обхват, така и темповете ѝ. Става все по-трудно да бъде предвидено как ще...

Виж повече

Божието време

Прочит: Филипяни 4:4-9 „Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“ (Йоан 14:27) Много пъти Исус казва на Своите ученици да не се страхуват, но когато погледна записките, които си водя в една тетрадка с молитвени...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!