Подарък от Бога

Прочит: Еклисиаст 5:18-20 „А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога. Да! Нека тържествуват много.“ (Псалм 68:3) Когато бях млада, виждах колко щастливи са по-заможните ми приятели. Трудно ми беше да разбера защо и аз не се ползвам от същите привилегии. Веднъж една...

Виж повече

Довършени дела

Прочит: Битие 2:1-3   „Ръцете на Зоровавел положиха основата на този дом; неговите ръце също ще го изкарат; и ще познаеш, че Господ на Силите ме е пратил при вас.“ (Захария 4:9)   Започнах нова работа в една агенция за проучвания в областта на земеделието. В началото ми беше...

Виж повече

Сигурно място

Прочит: Псалм 91:1-4   „… Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“ (Филипяни 4:7)   Когато бях малка, често се страхувах да стоя вкъщи, защото майка ми беше алкохоличка. Излизах в градината и намирах убежище сред...

Виж повече

Няма да останем в нужда

Прочит: Матей 6:25-34   „А Този, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда.“ (2 Коринтяни 9:10)   Младите пастори в нашата църква изпитваха финансови затруднения през 90-те години на...

Виж повече

Как да отвърна?

Прочит: Лука 6:27-31   „… благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост.“ (Лука 6:28)   Преди години работих с хора, които страдаха от мозъчни травми. Повечето бяха преживели катастрофи с автомобил или мотор. Някои можеха да общуват и да си...

Виж повече

Дълбоки корени

Прочит: Псалм 1:1-6   „Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите (…) Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява.“ (Псалм 1:1, 3)   Известно време живяхме в...

Виж повече

Просто да помогнем

Прочит: Матей 7:9-12   „Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.“ (Матей 7:1-2)   С жена ми се наслаждавахме на приятното си пътуване, когато пред нас се появи един човек с...

Виж повече

В пустинята

Прочит: Матей 6:5-8   „Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще слушам.“ (Исая 65:24)   По време на двегодишното си околосветско пътешествие с караваната се наложи да остана за няколко дена в пустинята Сахара. Пътят през платото Ахагар беше много...

Виж повече

Мълчи! Утихни!

Прочит: Марк 4:35-41   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот (…) нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“ (Римляни 8:38-39)   В днешния библейски прочит учениците...

Виж повече

Като татко

Прочит: Йоан 14:8-14   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16)   Откакто се помня, искам да бъда като татко. За мен той беше герой и най-добър приятел. Обичах всичко, което...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!