Възстановена вяра

Прочит: Малахия 3:6-12   „Аз ви възлюбих, казва Господ; а вие казвате: По какво се вижда, че си ни възлюбил?“ (Малахия 1:2)   Сметки и отчети, свързани с моя провалящ се бизнес, бяха разхвърляни навсякъде из дома ми. Сякаш стоях сред руините на своя живот, сред множество...

Виж повече

Вълни

Прочит: 1 Коринтяни 15:1-11   „И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух.“ (Матей 28:19)   Когато синът ми Джъстин беше на четири или пет години, го взех с мен на риболов. Той облече специалния си костюм...

Виж повече

Песента на коса

  Прочит: Псалм 57:7-8   „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“ (Евреи 11:1)   Когато се включих в денонощно молитвено бдение за близка приятелка, болна от рак, един от часовете, в които трябваше да...

Виж повече

Прошка

Прочит: Лука 6:35-38   „Понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие.“ (Колосяни 3:13)   Преди десет години в Колумбия един семеен приятел отне живота на баща ми. Семейството ми...

Виж повече

Разчитай на Бога

Прочит: Псалм 52:8-9   „Защото Господ е благ, милостта Му трае до века и верността Му – от род в род.“ (Псалм 100:5)   Тръгнах към входната врата, за да взема вестника, който ми доставяха всяка сутрин в 5.30 ч. Взех го от стълбите и се върнах в кухнята с думите: „Винаги може...

Виж повече

Най-добрата част от деня

Прочит: Римляни 10:5-13   „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука; за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.“ (2 Тим. 3:16-17)     Често чувам хора да казват, че...

Виж повече

Теготи

Прочит: Лука 10:25-37   „Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон.“ (Галатяни 6:2)   Живях пет месеца в Испания, където преподавах в мисионерско училище. Въпреки че семействата на децата ме приемаха много добре, нямах достатъчно свободно време, за...

Виж повече

Ще възхвалявам Бога

Прочит: Псалм 34:1-10   „Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му.“ (Псалм 34:3)   Когато бях младеж, редовно посещавах вечерните молитвени богослужения в нашата църква. Всеки път, когато дойдеше времето за споделяне, един възрастен човек – господин Хеймъл...

Виж повече

Нека светлината ви свети

Прочит: Матей 5:13-16   „Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие (…) нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:14, 16)   По време на една екскурзия ни...

Виж повече

Пътят към дома

Прочит: Евреи 11:8-16   „А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество (…) Но на дело желаят едно по-добро отечество, т. е. небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.“ (Евреи 11:14, 16)   Аз съм „Омо...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!