Там, където съм

Прочит: Ефесяни 4:11-16   „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ (Ефесяни 2:10)   Когато отидох на посещение при Мария, влязох в един чист и подреден дом, ухаещ на прясно изпечен хляб. Всичко беше...

Виж повече

Какво ще изкорениш?

Прочит: Марк 4:3-20   „Посятото между тръните са други; те са онези, които са слушали Словото, но светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават Словото и то става безплодно.“ (Марк 4:18-19)   Обичам да работя в градината и...

Виж повече

Сняг

Прочит: Исая 55:8-13   „Защото както дъждът и снегът слизат от небето и не се връщат там, а поят земята и я правят да произрастява и да напъпва… така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при Мен празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова,

Виж повече

Нашият Баща

Прочит: Матей 17:1-13   „А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и, ето, от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.“ (Матей 17:5)   Докато гледах синовете си в различни училищни прояви или на...

Виж повече

Светиите

Прочит: Марк 2:1-12   „В светиите на земята и в избраните – в тях е цялото ми благоволение.“ (Псалм 16:3)   Четиримата приятели на парализирания човек от днешния библейски разказ не позволиха на нищо да им попречи да го занесат при Исус. Те бяха толкова убедени, че там той ще...

Виж повече

Възли

Прочит: Яков 3:9-18   „Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв.“ (Притчи 15:1)   Моите роднини и приятели обичат шаловете, които плета за тях. Винаги се старая да намеря най-меката прежда и най-красивите цветове, за да им направя подарък. Преди да...

Виж повече

Да преодолееш горчивината

Прочит: 2 Коринтяни 2:5-10   „Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви.“ (Ефесяни 4:26)   Когато постъпих в колеж, мечтаех да се изявявам в различни продукции на малкия и на големия екран. След като завърших, работих в няколко местни...

Виж повече

В края на пътя

Прочит: Матей 25:31-40   „… болен бях и Ме посетихте…“ (Матей 25:36)   Дъг, който се грижеше за градините в нашата църква, умираше от рак. Написах му писмо, докато лежеше в болницата, като си мислех, че това ще е единствената възможност да го насърча, въпреки че не го...

Виж повече

Божието присъствие

Прочит: Псалм 46:4-11   „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7)   Когато с жена ми започнем да се молим вечер, кучето ни Бубу веднага идва на дивана и се настанява до нас. То прави това, защото иска да е близо до стопаните си. Като...

Виж повече

Молитва за преследваните

Прочит: Деяния 12:1-11   „Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мен; радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.“ (Матей 5:11-12)   Като чета за...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!