Как да отвърна?

Прочит: Лука 6:27-31   „… благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост.“ (Лука 6:28)   Преди години работих с хора, които страдаха от мозъчни травми. Повечето бяха преживели катастрофи с автомобил или мотор. Някои можеха да общуват и да си...

Виж повече

Дълбоки корени

Прочит: Псалм 1:1-6   „Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите (…) Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява.“ (Псалм 1:1, 3)   Известно време живяхме в...

Виж повече

Просто да помогнем

Прочит: Матей 7:9-12   „Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.“ (Матей 7:1-2)   С жена ми се наслаждавахме на приятното си пътуване, когато пред нас се появи един човек с...

Виж повече

В пустинята

Прочит: Матей 6:5-8   „Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще слушам.“ (Исая 65:24)   По време на двегодишното си околосветско пътешествие с караваната се наложи да остана за няколко дена в пустинята Сахара. Пътят през платото Ахагар беше много...

Виж повече

Мълчи! Утихни!

Прочит: Марк 4:35-41   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот (…) нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“ (Римляни 8:38-39)   В днешния библейски прочит учениците...

Виж повече

Като татко

Прочит: Йоан 14:8-14   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16)   Откакто се помня, искам да бъда като татко. За мен той беше герой и най-добър приятел. Обичах всичко, което...

Виж повече

Възвърнати към живот

Прочит: Лука 15:11-20   „А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.“ (Лука 15:20)   В нашата клиника за лечение на ХИВ и СПИН поддържаме градина с рози, за да се чувстват пациентите ни по-добре. Червените рози са...

Виж повече

Радост във време на изпитание

Прочит: Псалм 118:21-24   „Този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в Него.“ (Псалм 118:24)   Аз и съпругът ми имахме трудности в работата. Бяхме се върнали в Америка, след като известно време живяхме в друга страна. Приехме първата работа, която...

Виж повече

Дарът на любовта

Прочит: Йоан 14:15-20   „Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“ (Йоан 14:27)   Когато баба и дядо се пенсионираха и решиха да се преместят в по-малко жилище, поканиха роднините, за да им подарят част...

Виж повече

В огледалото

Прочит: Матей 22:36-40   „Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.“ (Матей 7:2)   Начинът, по който гледаме на Бога, се отразява на начина, по който гледаме на самите себе си. Ако си Го представяме като строг...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!