„Благодаря, че беше тук“

Прочит: Псалм 118:5-14   „Славословете Господа; призовавайте името Му; възвестявайте между народите делата Му.“                                                                                    (1 Летописи 16:8)   От много години съм служител в „Комунални дейности“ и често се...

Виж повече

Чаша чай

Прочит: Матей 25:35-40   „Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си.“                                                                                             (Марк 9:41)   Беше сух и прашен ден. В Италия...

Виж повече

Чудно творение

Прочит: Битие 1:1-2:3   „…Славата Му покри небето и земята беше пълна с хваление към Него.“                                                                                           (Авакум 3:3)   На 23-ти март 2015 година първият министър-председател на Сингапур, Ли Куан Ю, почина...

Виж повече

Сила в Христос

Прочит: Филипяни 4:10-13   „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“                                                                                (Филипяни 4:13)   Месеци наред с шестте ми деца бяхме бездомни и живеехме в старата ни кола, която вече не беше в движение...

Виж повече

Подновена вяра

Прочит: Битие 7:11-24   „Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням вечния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.“                                                                                           (Битие 9:16)   През големия прозорец в...

Виж повече

Тренировка

Прочит: 1 Коринтяни 15:50-57   „Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваления.“                                                                                            (Яков 5:13)   Бях изтощена от първата си тренировка по софтбол в колежа – темпото...

Виж повече

Трета неделя от Великия пост

Прочит: Матей 20:29-34   „И така, Исус се допря, повика ги и попита: Какво искате да направя за вас?“                                                                                           (Матей 20:32)   Когато попадна в компания и се разбере, че съм пастор, обикновено хората се...

Виж повече

Готовност за служение

Прочит: Филипяни 2:12-16   „Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.“                                                                                      (Филипяни 2:13)   Когато видях съобщението, че се търсят неделни...

Виж повече

Силата на молитвата

Прочит: Марк 7:24-30   „Жената (…) Му се молеше да изгони нечистия дух от дъщеря ѝ.“                                                                                        (Марк 7:26)   Преди 70 години, когато съм била едва на две, съм прекарала вързана с каиши няколко месеца. Това е...

Виж повече

Божията любов

Прочит: Псалм 90:12-17   „И нека бъде върху нас благоволението на Господа, нашия Бог, да ни ръководи; и утвърждавай за нас делото на ръцете ни.“                                                                                          (Псалм 90:17)   Когато бях млад, преживях няколко...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!