Нужда от помощ?

Прочит: Матей 26:36-39   „… и се молеше, като казваше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче както Аз искам, но както Ти искаш.“ (Матей 26:39)   Нося този стих от Матей на едно листче в портмонето си, защото ми помага да гледам живота в перспектива...

Виж повече

Пъзелът на моя живот

Прочит: Еклисиаст 3:9-14   „Каква полза за онзи, който работи, от онова, в което се труди той? Видях труда, който Бог даде на човешките синове (…) без обаче да може човек да издири отначало докрай делото, което е направил Бог.“ (Еклисиаст 3:9-11)   Когато със сина ми купуваме...

Виж повече

А сега накъде?

Прочит: Изход 3:1-12   „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ (Ефесяни 2:10)   Мойсей беше спасен като бебе и израсна във фараоновия дворец, където получи всички привилегии, полагащи се на управниците. Но...

Виж повече

Кой се е показал ближен?

Прочит: Лука 10:29-37   „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40)   Когато минавам през по-бедните квартали в града, виждам толкова много мъже, жени и дори деца да спят на...

Виж повече

Примерът на моята дъщеря

Прочит: Матей 18:1-5   „Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, Който е на небесата…“ (Матей 5:44-45)   Един ден малката ми дъщеря се прибра от училище и ми каза: „Най-добрата ми приятелка ще прави...

Виж повече

Без съжаление

Прочит: Филипяни 3:7-16   „Да не кажеш: Коя е причината, че предишните дни бяха по-добри от сегашните? Защото не питаш разумно за това.“ (Еклисиаст 7:10)   По време на пролетното почистване вкъщи попаднах на една стара прашна чанта. Очаквах в нея да открия куп стари и...

Виж повече

Време на очакване

Прочит: Исая 40:28-31   „Затова Господ ще чака, за да се смили над вас…“ (Исая 30:18)   Преди известно време с тревога очаквах медицинските си резултати и си спомних колко често в живота ми се е налагало безпомощно да чакам. Очаквах съпругът ми да се завърне от войната, чаках...

Виж повече

Малки дела

Прочит: Йоан 6:1-13 „Тук има едно момче, което има пет ечемичени хляба и две риби; но какво са те за толкова хора.“ (Йоан 6:9) Една сутрин, докато поливах цветята на верандата, забелязах, че любимото ми е започнало да повяхва. В лейката беше останала много малко вода, но я излях в...

Виж повече

Извинения, извинения

Прочит: Изход 3:7-12   „Бог му отговори: Аз ще бъда с теб и ето ти знака, че Аз съм те изпратил: когато изведеш народа от Египет, ще послужите на Бога на тази планина.“ (Изход 3:12)   Когато се сблъскам с нещо, което не мога да направя добре или което просто не се получава...

Виж повече

Правилно ли си настроен?

Прочит: Йоан 15:1-17   „Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен.“ (Йоан 15:4)   Една сутрин се събудих с песничка, която със съучениците ми бяхме пели преди...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!