Силата на допира

Прочит: Йоан 20:19-31   „Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми; и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.“ (Йоан 20:27)   Аз съм сляпа, затова допирът е много важен за мен. Използвам Брайловата азбука, за да подготвям и изнасям...

Виж повече

Спри, виж и сподели

Прочит: Лука 24:13-35   „На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на онези, външните, всичко се дава в притчи; така че гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости грехът.“ (Марк 4:11-12)  ...

Виж повече

Подготвени

Прочит: Псалм 119:97-105   „Ти си мой покров и мой щит; на Твоето слово се надявам.“ (Псалм 119:114)   Хубавата приятелска вечеря за секунди се превърна в ужасно преживяване. Лора се задави с храна, а Елин, която седеше на отсрещната страна на масата, знаеше, че трябва да се...

Виж повече

Докога ще скърбиш?

Прочит: 1 Царе 16:1-13   „Тогава Господ каза на Самуил: Докога ще плачеш за Саул (…) Напълни рога си с миро и иди; Аз те изпращам при витлеемеца Есей; защото Си промислих цар измежду неговите синове.“ (1 Царе 16:1)   Следвайки Божията заповед, Самуил помаза Саул за цар на...

Виж повече

Слушаш ли?

Прочит: Псалм 81:8-16   „Дано Ме беше слушал народът Ми, да беше ходил Израел по Моите пътища! Скоро бих покорил неприятелите им и срещу противниците им бих обърнал ръката Си…“ (Псалм 81:13-14)   Веднъж, докато спорехме с моя съпруг, той ми каза: „Скъпа, ти винаги си права...

Виж повече

Благодарност

Прочит: Лука 17:11-19   „Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар!“ (2 Коринтяни 9:15)   Никога не си бях създавал навик да благодаря за храната, когато сядам на масата. Дори съм си мислел, че щом печеля пари, за да си купувам храна, не е нужно да благодаря за нея. Но...

Виж повече

Бог е щедър

Прочит: Матей 20:1-16   „… като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината…“ (Колосяни 1:12)   Бях шокирана и много разстроена от вестта за внезапната смърт на мой братовчед, който беше на 64 години. Още повече ме изненада това...

Виж повече

Божият план

Прочит: Лука 14:28-30   „Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите…“ (Псалм 127:1)   В гимназията се записах в клас по архитектурно чертане, защото исках един ден да строя красиви сгради като тези в родния ми Хюстън. Но когато разбрах, че преди да започна да...

Виж повече

Алтернатива

Прочит: Марк 9:14-29   „… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.“ (2 Коринтяни 12:9)   Ние изгубихме сина си, а дъщеря ни...

Виж повече

Таланти

Прочит: Псалм 90:9-12   „… всеки човек да яде и да пие, и да се наслаждава от доброто на целия си труд. Това е дар от Бога.“ (Еклисиаст 3:13)   Когато бях на 15 години, се записах в професионално училище. Имаше три основни специалности и аз избрах модния дизайн. Това ми се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!