Градината на душата

Прочит: Исая 55:10-13   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“                                                                            (2 Коринтяни 5:17)   Там, където живея, март е преходен месец, в който пролетта настъпва, без...

Виж повече

Божието семейство

Прочит: Римляни 8:14-17   „… като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля…“                                                                                       (Ефесяни 1:5)   Родена съм от младо момиче, което е решило да ме даде...

Виж повече

С вяра

Прочит: Матей 14:22-32   „Но като видя силния вятър, уплаши се и като потъваше, извика: Господи, избави ме! И Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни?“                                                                                      (Матей...

Виж повече

Първа неделя от Великия пост

Прочит: Римляни 10:8-13   „Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.“                                                                               (Римляни 10:9)   Да следвам Бога, е най-правилното...

Виж повече

Пропуснати възможности

Прочит: Колосяни 4:2-6   „Подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупвате благовремието.“                                                                                      (Колосяни 4:5)   Обичам да следя спортните събития, като използвам функцията за повторение на...

Виж повече

Тъга и надежда

Прочит: Йоил 2:12-17   „Слушал бях за Теб със слушането на ухото, но сега окото ми Те вижда; затова се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел.“                                                                                         (Йов 42:5-6)     По време на богослужението за...

Виж повече

Жертва

Прочит: Евреи 13:7-16   „На Теб ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова.“                                                                                (Псалм 116:17)   Винаги съм разбирала постите като време, в което трябва да жертвам нещо, за да си спомня за...

Виж повече

Така тичайте

Прочит: 1 Коринтяни 9:24-27   „Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, че да я получите.“                                                                                     (1 Коринтяни 9:24)   Тренирах футбол в колежа...

Виж повече

Като светила на света

Прочит: Филипяни 2:12-16   „… непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате словото на живота…“                                                                           (Филипяни 2:15-16)   В църквата ни се проведе...

Виж повече

С искрено сърце

Прочит: Псалм 61:1-4   „Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; опази живота ми от страх от неприятеля.“                                                                                            (Псалм 64:1)   Водя танцова школа и всяка седмица с моите възпитаници изразяваме...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!