Как да преместим планина

Прочит: Матей 17:14-21   „… Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“ (Матей 17:20)   Една църква в Западна Вирджиния трябваше да премести...

Виж повече

Промени

Прочит: Филипяни 3:20-21   „… но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“ (Римляни 12:2)   „Боя се, че не обичам промените“ – това беше обичайното изявление на един...

Виж повече

Основа на скала

Прочит: Лука 6:47-49   „Всеки, който идва при Мен и слуша Моите думи, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който, като строеше къща, направи дълбок изкоп и положи основа на скала; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа...

Виж повече

Изкупление

Прочит: Лука 22:54-62   „… в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат.“ (Ефесяни 1:7)   Един от най-емоционалните моменти от евангелската история е предателството на Петър. След като Исус беше...

Виж повече

Какво да правя?

Прочит: Яков 5:13-16   „Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.“ (Колосяни 4:2)   Един следобед отидох на очен лекар и за да ме прегледа, той ми разшири зениците. Започнах да виждам всичко размазано. Няколко часа след като се прибрах вкъщи, не можех да готвя...

Виж повече

Кой е моят ближен?

Прочит: Лука 10:25-37   „… Да възлюбиш… ближния си, както себе си.“ (Лука 10:27)   Със съпругата ми се прибирахме от Калифорния и бързахме за среща. Когато спряхме да заредим, една жена се приближи към мен и ми каза, че със семейството ѝ са закъсали и имат нужда от помощ...

Виж повече

В хармония

Прочит: Ефесяни 4:2-6   „… но се изпълвайте с Духа; и разговаряйте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си…“ (Ефесяни 5:18-19)   Наслаждавах се на концерта на училищната група, в която свири и моят син. Но към края някои от учениците...

Виж повече

Бог е същият

Прочит: Псалм 33:1-11   „Исус Христос е същият вчера, днес и до века.“ (Евреи 13:8)   Грейс е забележителна жена, която има уникална памет и помни имена и дати по-добре от много по-млади свои приятелки. На празненството, посветено на деветдесет и втория ѝ рожден ден, хората...

Виж повече

В нашите слабости

Прочит: Евреи 4:14-16   „Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях.“ (Евреи 4:15)   Една година времето на Великия пост беше много специално за мен заради...

Виж повече

Младата майка

Прочит: Римляни 12:9-14   „И така, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.“ (Лука 6:36)   След дълго пътуване из пустинята с мъжа ми бяхме щастливи да видим крайпътно заведение, в което можехме да хапнем, преди да продължим. Младата сервитьорка, която ни обслужи...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!