Бог е близо

Прочит: Псалм 63:1-11   „Боже (…) от ранно утро Те търся; душата ми жадува за Теб, плътта ми жадува за Теб в една пуста, изнурена и безводна земя (…) Когато си спомням за Теб на леглото си и размишлявам за Теб в нощните стражи; понеже Ти си бил помощ за мен (…) Душата ми се

Виж повече

Кой ще ми помогне?

Прочит: Йоан 5:1-9   „И човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи.“ (Йоан 5:9)   Беше събота. Исус и Неговите ученици бяха в Йерусалим, където срещнаха множество болни, слепи и куци хора, които чакаха в къпалнята Витесда, за да бъдат изцерени при...

Виж повече

Решително посвещение

Прочит: Псалм 149:1-5   „Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци; понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господ Христос.“ (Колосяни 3:23-24)   По-големият ми брат изпитва голяма радост, когато...

Виж повече

Ориентир

Прочит: Михей 6:6-8   „… какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“ (Михей 6:8)   Обяснявах на един човек къде се намира определен магазин, а той попита: „От дясната страна на улицата ли е, или от лявата?“...

Виж повече

Канара и утеха

Прочит: Осия 11:1-4   „Като някой, когото майка му утешава, така Аз ще ви утеша.“ (Исая 66:13)   „В моя превод се казва нещо различно“ – отбеляза жената, с която водехме дискусия върху Псалм 91. В него Бог е сравнен с крепост, която ни пази от зло. Бяхме стигнали до образа на...

Виж повече

Как различно изглежда светът!

Прочит: Матей 23:23-26   „Отхвърлете от себе си всички престъпления, с които беззаконствахте, и си направете ново сърце и нов дух…“ (Йезекиил 18:31)   Зимата сякаш продължаваше цяла вечност и оставяше по всички прозорци своите мрачни и лепкави следи. Още в първия хубав...

Виж повече

Да изкупваме благовремието

Прочит: Ефесяни 5:1-20   „И така, внимавайте добре как постъпвате – не като глупави, а като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.“ (Ефесяни 5:15-16)   Една вечер, след период, в който се чувствах далеч от Бога, разбрах, че моя приятелка от детството е...

Виж повече

Учи се да слушаш

Прочит: Марк 4:21-25   „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот…“ (Йоан 5:24)   Със съпруга ми изучаваме птиците в продължение на 20 години. Ориентираме се за близостта на определена птица по нейната песен. В...

Виж повече

Един въпрос

Прочит: 2 Коринтяни 11:16-33   „Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен, в каквото състояние и да се намеря.“ (Филипяни 4:11)   След първите няколко месеца работа отвъд океана, след сблъсъка с непознат език и култура, започнах да се настройвам доста...

Виж повече

Да останеш в пътя

Прочит: Псалм 119:105-112   „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105)   Миналото лято с най-добрия ми приятел прекарахме три месеца на къмпинг до едно езеро. Оставихме караваната близо до пътя и повече от две мили носихме на ръце една...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!