Думите на устата ми

Прочит: Яков 3:1-12   „От същите уста излизат благословение и проклятие! Братя мои, това не трябва да бъде така.“ (Яков 3:10)   Като дете имах проблеми с четенето и спелуването, докато на се появи новата ми учителка  в осми клас. Преди един тест за спелуване тя ме повика и ми...

Виж повече

Бог е с нас

Прочит: Йов 14:1-14   „… дните му са определени и броят на месеците му е в Теб, и Ти си поставил границите му, които не може да премине.“ (Йов 14:5)   Племенникът ми сега е здрав и енергичен, но това не винаги е било така. Когато се роди, веднага го настаниха в интензивното...

Виж повече

Божията математика

Прочит: Матей 14:13-21   „Има ли нещо невъзможно за Господа?“ (Битие 18:14)   Преди пет години, когато бях студентка, имах проблем с една задача, която ми беше възложил един от професорите. Трябваше да предам работата си на другия ден и нямах никакво време да поправя грешките...

Виж повече

Един важен опит

Прочит: Псалм 100:1-5   „Ето, колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие!“ (Псалм 133:1)   Равинът от близката синагога покани нашия хор да пее заедно с техния по повод общото благодарствено събиране, което организирахме. След края на мероприятието попитах...

Виж повече

Възстановена вяра

Прочит: Малахия 3:6-12   „Аз ви възлюбих, казва Господ; а вие казвате: По какво се вижда, че си ни възлюбил?“ (Малахия 1:2)   Сметки и отчети, свързани с моя провалящ се бизнес, бяха разхвърляни навсякъде из дома ми. Сякаш стоях сред руините на своя живот, сред множество...

Виж повече

Вълни

Прочит: 1 Коринтяни 15:1-11   „И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух.“ (Матей 28:19)   Когато синът ми Джъстин беше на четири или пет години, го взех с мен на риболов. Той облече специалния си костюм...

Виж повече

Песента на коса

  Прочит: Псалм 57:7-8   „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“ (Евреи 11:1)   Когато се включих в денонощно молитвено бдение за близка приятелка, болна от рак, един от часовете, в които трябваше да...

Виж повече

Прошка

Прочит: Лука 6:35-38   „Понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие.“ (Колосяни 3:13)   Преди десет години в Колумбия един семеен приятел отне живота на баща ми. Семейството ми...

Виж повече

Разчитай на Бога

Прочит: Псалм 52:8-9   „Защото Господ е благ, милостта Му трае до века и верността Му – от род в род.“ (Псалм 100:5)   Тръгнах към входната врата, за да взема вестника, който ми доставяха всяка сутрин в 5.30 ч. Взех го от стълбите и се върнах в кухнята с думите: „Винаги може...

Виж повече

Най-добрата част от деня

Прочит: Римляни 10:5-13   „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука; за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.“ (2 Тим. 3:16-17)     Често чувам хора да казват, че...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!