Молитвата – дар на любовта

Прочит: Яков 5:13-16   „Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“                                                                                       (Матей 18:20)   На последния ни библейски час в църквата попитаха дали някой иска да посети...

Виж повече

Бог ни обича

Псалм 139:1-18   „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“                                                                                       (Псалм 139:14)   През първата ми година в гимназията ми откриха хранително...

Виж повече

С поглед към Бога

Прочит: Филипяни 4:4-9   „Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“              ...

Виж повече

Дарът на служението

Прочит: Числа 8:14-22   „Левитите нарочно дадох на Аарон и синовете му измежду израелтяните, за да вършат служенето им в шатъра за срещане…“                                                                                          (Числа 8:19)   Няколко години водех библейски час с деца...

Виж повече

Научи се да се доверяваш

Прочит: Притчи 3:1-6   „А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.“                                                                                      (1...

Виж повече

Всички сме равни

Прочит: Яков 2:1-13   „Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници.“                                                                                                   (Яков 2:9)   Един от най-ранните ми спомени от детството е как със семейството ми...

Виж повече

Бог избавя

Прочит: Матей 28:1-10   „А ангелът проговори на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна…“                                                                                 (Матей 28:5-6)   През 2006 година един мой колега се опита...

Виж повече

Очаквания

Прочит: Псалм 103:1-12   „… Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна…“                                                                                       (Лука 24:5-6)   Когато погледнем към събитието на Христовото възкресение, забелязваме, че всички, освен...

Виж повече

Христово благоухание

Прочит: Лука 15:11-32   „Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват.“                                                                            (2 Коринтяни 2:15)   Работех в една местна мисионерска организация. Един от...

Виж повече

Смях

Прочит: Битие 21:1-7   „И Сара каза: Бог ми докара смях; всеки, който чуе, ще се смее заради мен.“                                                                                           (Битие 21:6)   Една неделна сутрин забелязах много намръщени физиономии в църквата. Познавах тези...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!