Някой се моли за мен

Прочит: Йоан 17:20-26   „И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мен чрез тяхното учение.“                                                                                         (Йоан 17:20)   Всеки път, когато чуя песента „Някой се моли за мен“, си спомням...

Виж повече

Божията хармония

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-27   „И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призовани в едно тяло; и бъдете благодарни.“                                                                                      (Колосяни 3:15)   За един от рождените ми дни моята дъщеря ми...

Виж повече

За добро

Прочит: Римляни 8:28-39   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“                                                                                  (Римляни 8:28)   Всяка година, в утринта на Христовото...

Виж повече

Възкресение Христово

Прочит: Лука 24:1-12   „И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всички други.“                                                                                         (Лука 24:9)   Няма библейски разказ, от който да разбираме как точно се е случило...

Виж повече

Молитвата е промяна

Прочит: Римляни 5:3-5   „Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.“                                                                                     (Филипяни 2:4)   Миналата година разбрах, че съм болен от смъртоносно сърдечно заболяване. Прогнозите бяха много лоши и...

Виж повече

Разпети петък

Прочит: Йоан 15:9-17   „Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самò; но ако умре, дава много плод.“                                                                                      (Йоан 12:24)   Всяка година, когато с мъжа ми...

Виж повече

Сигурна хватка

Прочит: Йоан 15:4-8   „В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас.“                                                                                      (Йоан 14:20)   Когато бях малък, със семейството ми обичахме да се разхождахме в гората Хогсбак в...

Виж повече

Пътят на милостта

Прочит: Лука 10:25-37   „Кой от тези трима ти се вижда да се е показал ближен на нападнатия от разбойниците? Той отговори: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави така.“                                                                               (Лука 10:36-37)  ...

Виж повече

Ще уповавам на Бога

Прочит: Марк 10:46-52   „И онези, които познават името Ти, ще уповават на Теб; защото Ти, Господи, не си оставил онези, които Те търсят.“                                                                                       (Псалм 9:10)   Когато бяхме малки, с братята ми много обичахме...

Виж повече

Сила от Бога

Прочит: Исая 61:1-3   „Поздравете Андроник и Юний, моите сродници и някога заедно с мен затворници, които между апостолите се смятат за бележити и които бяха в Христос още преди мен.“                                                                                  (Римляни 16:7)   Аз...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!