Видимост

Прочит: Лука 12:22-31   „Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.“                                                                                            (Лука 12:31)   Беше красив есенен ден. С жена ми пътувахме по хълмовете на Северна Каролина с мотор. Малко се...

Виж повече

Смело свидетелство

Прочит: Марк 5:1-20   „А Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.“                                                                                          (Марк 16:15)   Докато пътувах с автобуса, един млад, добре облечен господин се изправи и...

Виж повече

Когато нямаме думи

Прочит: Йов 2:11-13   „Благоразумният човек покрива знанието си, а сърцето на безумните изказва глупостта си.“                                                                                        (Притчи 12:23)     „Дори не мога да си представя как се чувстваш в този момент!“ Моята...

Виж повече

Молитва и очакване

Прочит: Ефесяни 3:20-21   „Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми; в ранно утро ще отправям молитвата си към Теб и ще очаквам.“                                                                                               (Псалм 5:3)   Една приятелка ми сподели, че ѝ предстои да пее на...

Виж повече

Семето на Божието слово

Прочит: 1 Коринтяни 3:6-11   „Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.“                                                                                     (1 Коринтяни 3:6)   Тъй като чувствам призвание да участвам в служението с младежките компании в квартала, реших да...

Виж повече

Стефан

Прочит: Деяния 7:55-60   „И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им зачитай този грях. И като каза това, заспа.“                                                                                         (Деяния 7:60)   Когато чета как Стефан беше убит с камъни заради...

Виж повече

Бог ще се погрижи

Прочит: Римляни 12:1-8   „И Господнето слово дойде към него и му каза: Тръгни оттук, обърни се на изток и се скрий (…) Ще пиеш вода от потока; а на враните заповядах да те хранят там.“                                                                                          (3 Царе...

Виж повече

Никога жадни

Прочит: Йоан 4:10-14   „Ако някой вярва в Мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.“                                                                                              (Йоан 7:38)   При едно пътуване спряхме в малко населено място. Децата...

Виж повече

В светлината на Христос

  Прочит: Ефесяни 5:6-14   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17)   Открих вкъщи куп стари покривки за маса, които бях събирала през годините. Една от тях, с нарисувани на нея череши, привлече...

Виж повече

24/7

Прочит: Римляни 8:31-39   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!