Светлината на света

Прочит: Йоан 1:1-5   „Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“ (Йоан 8:12)   За последното ни празнично богослужение пасторът подреди няколко маси под формата на кръст, на които сложи...

Виж повече

Променен живот

Прочит: Исая 40:28-31   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31)   Когато ми откриха рак през март, 2014 г., целият ми живот, всичките ми надежди се...

Виж повече

Пълна увереност

Прочит: Римляни 5:1-5   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28)     Съвсем скоро лекарите откриха на дъщеря ни Джули агресивен мозъчен рак и прогнозираха най-много две години живот...

Виж повече

Великият пост

Прочит: Колосяни 3:8-14   „А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух.“ (2 Коринтяни 3:18)   Всяка година по време на Великия пост нашата църква представя мюзикъл за...

Виж повече

Вълшебните думички

Прочит: Псалм 107:1-9   „Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века.“ (Псалм 107:1)   Още когато бях малък, родителите ми ме научиха колко важни са думите „моля“ и „благодаря“. Сега, когато съм на повече от 60 години, продължавам да се убеждавам в...

Виж повече

Духовни упражнения

Прочит: Яков 2:14-26   „Затова „укрепете немощните ръце и отслабналите колене“, и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, но напротив, да бъде изцелено.“ (Евреи 12:12-13)   На 51-годишна възраст реших да си купя колело. Винаги съм обичала да карам...

Виж повече

Радост и любов

Прочит: Йеремия 9:23-24   „В онзи ден ще се каже на Йерусалим (…) Господ, твой Бог (…) ще се развесели за теб с радост, ще се успокои в любовта Си, ще се весели за теб с песни.“ (Софония 3:16-17)   Спомням си първия път, в който поех в ръце новородената си дъщеря. Толкова се...

Виж повече

„Пепелява сряда“

Прочит: Исая 58:1-11   „Не е ли това постът, който Аз съм избрал: да развързваш несправедливите окови… да пускаш на свобода угнетените…“ (Исая 58:6)   Преди година, когато видях размишление в „Духовна манна“, озаглавено „Пепелява сряда“, не разбрах какво означава това...

Виж повече

Последният печели!

Прочит: Филипяни 2:1-11   „А по-големият между вас нека ви бъде служител. А който възвисява себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси.“ (Матей 23:11-12)   „Първият, който стигне до колата, печели!“ Моите постоянно състезаващи се две деца – едното на четири, а...

Виж повече

Божи благословения

Прочит: Софония 3:9-20   „Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.“ (Псалм 84:11)   С годините разбирането ми за Божието благословение се промени. Преди смятах, че когато сме непокорни, Бог ни...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!