Правилната нагласа

Прочит: Второзаконие 3:21-28   „Затова, насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите.“ (1 Солунци 5:11)   В ръководството на Европейския библейски институт постъпи нова служителка – млада, енергична и общителна дама, която скоро можеше да поеме част...

Виж повече

Добрата част

Прочит: Лука 10:38-42   „Но Господ ѝ отговори: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща; но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея.“ (Лука 10:41-42)   Късно вечерта бях засипан от имейли, текстови съобщения и напомняния във...

Виж повече

Неочаквани благословения

Прочит: Филипяни 2:1-4   „Бог настанява в семейство самотните…“ (Псалм 68:6)   На 6 октомври 2011 г. едно мое размишление беше публикувано в „Духовна манна“. В него аз описвах живота си като самотна бездетна жена, която се чувства изоставена и безнадеждна. Когато го прочела...

Виж повече

Нов поглед

Прочит: Ефесяни 1:15-20   „… братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“ (Филипяни 4:8)   Преди няколко години исках да направя...

Виж повече

Красноречие

Прочит: Псалм 139:1-6   „Защото преди думата да е още на езика ми, ето, Господи, Ти я знаеш цялата.“ (Псалм 139:4)   С една моя братовчедка имаме съседни къщи в гориста местност в Норвегия. Всяко лято внуците ни идват на гости. Нейните са родени в Англия и не говорят...

Виж повече

Добри настойници

Прочит: Матей 25:14-29   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:10)   Библейският клас за възрастни, който водех, тъкмо беше започнал с молитва. Темата беше настойничеството и това...

Виж повече

Да продължим

Прочит: Второзаконие 31:1-8   „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не бой се!“ (Второзаконие 31:8)   Преди няколко години, когато смених работното си място и се преместих в друг град, се наложи да оставя двамата си...

Виж повече

Моите играчки

Прочит: Йеремия 9:23-24   „А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.“ (Йоан 17:3)   Като малък можех да се гордея с колекцията си от колички. Много обичах да показвам най-новите си придобивки на приятелите. С времето...

Виж повече

„Върни се“

Прочит: Яков 2:14-20   „Но ще каже някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.“ (Яков 2:18)   Един дъждовен ден, докато се връщах вкъщи от гостуване при сестра ми, минах покрай мъж с раница на

Виж повече

Ехо

Прочит: Матей 7:7-11   „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“ (Матей 6:33)   При едно скорошно пътуване със съпруга ми Тим решихме да разберем какво е усещането да чуем ехото в каньона. Беше интересно преживяване. Сравних го с...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!