Любовна песен

Прочит: Псалм 96:1-13   „… пак денем Господ ще заръча за мен милостта Си и нощем песента Му ще бъде с мен и молитвата към Бога на живота ми.“ (Псалм 42:8)   Един ден със съпругата ми обядвахме в италиански ресторант. Бяхме седнали на открито и един уличен музикант свиреше на...

Виж повече

Ако устоим

Прочит: Псалм 51:1-19   „Вярно е това слово: „Защото ако сме умрели с Него, то и ще живеем с Него; ако устоим, то и ще царуваме с Него…“ (2 Тимот. 2:11-12)   Имах трудно детство, което се отрази лошо на доверието ми към Бога. Винаги съм ходила на църква и сега си спомням...

Виж повече

Единство

Прочит: Филимон 1:4-7   „Протягам ръцете си към Теб; душата ми жадува за Теб като безводна земя.“ (Псалм 143:6)   Моето семейство всеки ден използва испанското издание на „Духовна манна“ като молитвен помощник. В църквата то се използва при събиранията с възрастните хора...

Виж повече

Това е риболовът!

Прочит: Лука 5:1-11   „А Симон отговори: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме; но щом казваш, ще хвърля мрежите.“ (Лука 5:5)   Един от доброволците в мисията, в която работя, ме покани на дълбоководен риболов. Аз веднага се съгласих да пробвам това ново за мен...

Виж повече

Смелата Мокси

Прочит: Лука 12:22-31   „И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:6-7)   Всяка седмица излизам на разходка с моята приятелка и нейното кученце Мокси. Веднъж...

Виж повече

Изход

Прочит: Изход 3:7-8   „Блажен онзи, чийто помощник е Якововият Бог, чиято надежда е в Господа, неговия Бог.“ (Псалм 146:5)   Повече от 400 години израилтяните живяха като роби в Египет. От човешка гледна точка тяхното положение беше безнадеждно, но Бог изпрати Мойсей да заяви...

Виж повече

Товар

Прочит: Матей 11:28-30   „Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.“ (Матей 11:30)   От петгодишна възраст крия срама от това, че съм жертва на насилие. Винаги съм била самотна и често се чувствам като повредена вещ. Понякога този товар ми се струва твърде тежък за...

Виж повече

Приятелство

Прочит: Йов 2:11-13   „На оскърбения трябва да се покаже съжаление от приятеля му, даже ако той е изоставил страха от Всемогъщия.“ (Йов 6:14)   При страдащия Йов дойдоха трима негови приятели, за да го утешат. На тях никак не им беше лесно да бъдат с него точно в този момент...

Виж повече

Пътят пред нас

Прочит: Йеремия 29:10-12   „Така казва Господ: Застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки – къде е добрият път, и ходете по него, и ще намерите покой за душите си…“ (Йеремия 6:16)   През Северна Каролина преминава огромна екопътека, свързваща няколко щата...

Виж повече

Страх

Прочит: Филипяни 4:6-8, 12-13   „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“ (Исая 41:10)   Когато бях на седем, се страхувах от тъмнината. Наложеше ли се да стана през...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!