Щедро сърце

Прочит: Лука 21:1-4   „И каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички.“                                                                                          (Лука 21:3)   Преди 40 години, когато живеех в Съединените щати, разбрах за организация, която помага на...

Виж повече

Маркировка

Прочит: Второзаконие 6:5-9   „… да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата; където Исус като предтеча влезе за нас и стана Първосвещеник до века според Мелхиседековия чин.“  ...

Виж повече

Знаеш името ми?

Прочит: Исая 43:1-7   „А сега така казва Господ (…) Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те по име; Мой си ти.“                                                                                              (Исая 43:1)   Една неделя продавачката в магазина ми се усмихваше широко...

Виж повече

Моля Те!

Прочит: Лука 18:1-7   „… Вие, които припомняте на Господа, не замлъквайте и не Му давайте почивка…“                                                                                  (Исая 62:6-7)   „Моля те, мамо! Моля те! Много те моля!“ Когато бях малка, за да накарам мама да направи...

Виж повече

Никога забравени

Прочит: Исус Навин 1:7-9   „И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.“                                                                                      (Матей 28:20)   Докато се разхождах из близкия парк, снимах красивата природа и се радвах на слънцето и...

Виж повече

Радостта от покорството

Прочит: Второзаконие 28:1-6   „И всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те придружават, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог.“                                                                                (Второзаконие 28:2)   Преди известно време забелязах, че един от...

Виж повече

Към хълмовете

Прочит: Псалм 121:1-8   „Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“                                                                                     (Псалм 121:1-2)   Преди да стане кадет, моят син и останалите...

Виж повече

Ходатай

Прочит: Римляни 8:18-27   „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“                                                                                    (Римляни 8:26)   Години наред...

Виж повече

Подготвени

Прочит: 2 Тимот. 2:15-21   „Затова, препашете се през кръста на вашите помисли. Бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.“                                                                                        (1 Петр...

Виж повече

Дарът на любовта

Прочит: 1 Коринтяни 13:4-13   „Любовта дълго търпи и е милостива…“                                                               (1 Коринтяни 13:4)   Тринадесетата глава на Първото послание към коринтяните ми е любима и исках да я прочета на сватбата на моя син. Притеснявах се от...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!