Добри и лоши времена

Прочит: Плачът на Йеремия 3:19-24   „… във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.“                                                                                         (Филипяни 4:12)   От...

Виж повече

Наставници във вярата

Прочит: Матей 7:12-14   „Чрез съвета Си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава.“                                                                                            (Псалм 73:24)   Съпругата ми организира благотворителен концерт в нашия дом в помощ на организациите, които...

Виж повече

Изгубен бях, намерен съм

Прочит: Ефесяни 2:1-10   „Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесет и деветте и не отива ли по хълмовете да търси заблудилата се?“                                                                                           (Матей 18:12)   В моето...

Виж повече

Упование в Бога

Прочит: Исая 40:26-31   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“                                                                                        (Притчи 3:5-6)   Жена ми започна втора...

Виж повече

Бог е наблизо

Прочит: Псалм 42:1-5   „Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя за помощта от лицето Му.“                                                                                             (Псалм 42:5)   Едно от първите...

Виж повече

Всички сме едно

Прочит: 1 Коринтяни 12:12, 21-26   „… така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг.“                                                                                 (Римляни 12:5)   Синът ми е методистки мисионер. Имах щастието да се запозная с...

Виж повече

Заровени таланти

Прочит: Матей 25:14-30   „… и като се уплаших, отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.“                                                                                           (Матей 25:25)   Нашият заместващ пастор преди известно време проповядва върху Притчата за...

Виж повече

Да откраднеш Исус

Прочит: Псалм 119:1-8   „Блажени, които пазят заповедите Му и Го търсят от все сърце.“ (Псалм 119:2)   Знаех, че нещо не е наред с моята приятелка, още преди да приближи към моето легло. Изражението ѝ ми се стори странно. „Не можеш да си представиш какво ми причиниха“ – ме...

Виж повече

Изявявай Божията доброта

Прочит: Матей 5:13-16   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16)   Понякога виждаме злото в този свят и се питаме как Бог го допуска. Мисля, че по-скоро трябва да си...

Виж повече

Божията песен

Прочит: Софония 3:14-20   „Господ, твой Бог, е сред теб – Силният, Който ще те спаси; ще се развесели за теб с радост, ще се успокои в любовта Си, ще се весели за теб с песни.“ (Софония 3:17)   Когато бях на осем години, в неделното училище се обърнах към Бога и открих...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!