Не е честно!

Прочит: Матей 20:1-16   „… в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране…“ (Ефесяни 1:7-8)   „Не е честно!“: като баща на пет деца съм...

Виж повече

С поглед към Бога

Прочит: Псалм 145:3-7   „И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля…“ (Римляни 12:2)   Докато гледах към паяжините над прозорците на горния етаж и мислех как да ги почистя, долетя един кос...

Виж повече

Желание за промяна

Прочит: Евреи 12:7-11   „Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко; но после донася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него.“ (Евреи 12:11)   „Наистина ли казах това?“ Новата учителка не усещаше, че пет минути се заяжда с едно...

Виж повече

Божието творение

Прочит: Деяния 17:24-27   „Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.“ (Матей 10:29)   Тази неделя църквата беше пълна. Седях отпред и наблюдавах хората, когато точно пред очите ми от тавана се...

Виж повече

Мъртво вълнение

Прочит: Римляни 10:12-15   „А Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.“ (Марк 16:15)   На един плаж в Рио де Жанейро станах свидетел на ужасна гледка. Млад мъж попадна в силно мъртво вълнение и започна да се дави. Той се опитваше да...

Виж повече

Детайли

Прочит: Филипяни 4:14-19   „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“ (Филипяни 4:19)   Преди няколко години с една приятелка трябваше да изработим специални декоративни завеси за църковните прозорци със стъклописи. Тъй като всеки...

Виж повече

Семето на Благовестието

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-15   „А Този, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда.“ (2 Коринтяни 9:10)   Почвата беше обработена и семената внимателно засадени. Пролетните дъждове идваха...

Виж повече

Постоянствайте в молитва

Прочит: Йоан 15:1-11   „Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.“ (Колосяни 4:2)   Ние се радваме на присъствието на един приятел от Китай, когото посрещаме в дома си по програмата за обмяна на студенти. Той е много развълнуван от предстоящите лекции и престоя в...

Виж повече

Облаци на благословение

Прочит: 2 Коринтяни 4:16-18   „… за Теб тъмнината и светлината са безразлични.“ (Псалм 139:12)   Денят, в който посетих някои пациенти в болницата, беше много емоционален. Видях сълзите на едно семейство, което очакваше наближаващата смърт и се подготвяше за тежката загуба...

Виж повече

Кръстът е котва

Прочит: Евреи 6:13-20   „… да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава е непоколебима котва…“ (Евреи 6:18-19)   Внукът ни Ландън обича корабите. Когато ни идва на гости, си представя, че голямата входна врата и антрето са кораб. „Вдига...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!