Отворени очи

Прочит: Матей 20:29-34   „Казаха Му: Господи, да се отворят очите ни.“ (Матей 20:33)   „Не ми харесва да съм пенсионер. Чувствам се безполезна!“ – оплаквах се на Бога. Не можех да отвикна да съм заета ежедневно. По-късно през деня излязох на разходка с двегодишния правнук на...

Виж повече

Пуста и безводна земя

Прочит: Псалм 42:1-8   „… от ранно утро Те търся; душата ми жадува за Теб, плътта ми жадува за Теб в една пуста, изнурена и безводна земя.“ (Псалм 63:1)   Преди няколко години със семейството ми се преместихме да живеем в Ню Мексико. Животът на такова сухо място ми помогна да...

Виж повече

Не по плана

Прочит: Римляни 8:24-28   „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7)   Работата, която преди ми носеше удоволствие, стана непоносима за мен. Атмосферата вече беше много напрегната и не знаех какво мога да сторя, за да променя това. Една...

Виж повече

Първата крачка

Прочит: Матей 3:13-17   „… ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.“ (Матей 3:17)   Чел съм днешния стих от Матей, който е част от евангелската история за Исусовото кръщение, стотици пъти. Но при последния прочит осъзнах...

Виж повече

Делото на молитвата

Прочит: Филипяни 4:4-9   „… и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“ (Яков 5:16)   Когато полиомиелитът ме връхлетя с нова сила след 51 години, бях прикована на легло и изпитвах ужасна слабост. Чувствах се напълно...

Виж повече

Дворът се е смалил!

Прочит: 1 Коринтяни 2:4-13   „Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.“ (1 Кор. 13:11)   „Кога това място стана толкова малко?“ Дядо, с когото бяхме излезли на двора в неговата къща, се засмя на...

Виж повече

Моето призвание

Прочит: Филипяни 2:12-18   „Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.“ (Филипяни 2:13)   Всички ние преживяваме в живота си моменти,  в които си задаваме трудни въпроси. Появява се проблем и си мислим: „Не може ли...

Виж повече

Отражения

Прочит: 1 Йоан. 1:3-9   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16)   Една от любимите ми снимки е на известен планински връх във Вашингтон, отразен в бистрата синя вода на...

Виж повече

75 долара

Прочит: Филипяни 2:1-4   „Не правете нищо от партизанство или от тщеславие…“ (Филипяни 2:3)   Няколко дена след Рождество получих съобщение от любим магазин за 50 % намаление на стоките. Веднага започнах да изчислявам възможностите си. Можех да похарча точно 75 долара...

Виж повече

Истинска нужда, истинска благодарност

Прочит: Лука 17:11-19   „Не съдете, за да не бъдете съдени.“ (Матей 7:1)   Докато се обучавах за пасторско служение, ме назначиха в една малка църква близо до Сидни. Там постоянно имаше хора, които идваха на вратата на пасторското жилище, за да търсят милостиня. С жена ми...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!