Не се отказвай

Прочит: 1 Солунци 5:16-18   „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ (1 Солунци 5:18)   Когато започнах да тичам, тренировките ми бяха много трудни. Всеки път се чувствах, сякаш ще изкачвам огромна планина. Не се отказвах и когато си...

Виж повече

Силата на шепота

  Прочит: Лука 10:38-42   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята.“ (Псалм 46:10)   Беше време дъщерите ми да си лягат, но вместо да се отправят към леглата си, те все повече се разсънваха. Една игра, която играхме заедно...

Виж повече

Наше прибежище и сила

Прочит: Псалм 46:1-3   „Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си…“ (Псалм 27:5)   Аз и още една жена имахме общо осем минути да споделим нещо по време на един семинар за писатели на размишления за „Духовна манна“. Но самата аз се нуждаех от повече от осем минути, въпреки...

Виж повече

Рождество Христово

Прочит: Яков 1:17-18   „В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете; в Него, Който е образ на невидимия Бог… Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота…“ (Колосяни 1:14-15, 19)   Бог избра да дойде на земята като малко бебе. Удивително! Вместо да...

Виж повече

Безкрайна милост

Прочит: Битие 15:1-7   „… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“ (Филипяни 1:6)   Аврам дълго време беше бездетен, след като Бог му обеща да го направи голям народ. През това време той преживя моменти на страх в Египет, където...

Виж повече

Чуден дар

Прочит: Матей 2:1-11   „И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове – злато, ливан и смирна.“ (Матей 2:11)   Ясно си спомням един декемврийски ден – също 23 септември – когато моя...

Виж повече

Божието семейство

Прочит: Йоан 3:1-17   „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)   Още от детството никога не съм изпитвала истинската любов на семейството. Родителите ми не се разбираха...

Виж повече

Това е достатъчно

Прочит: 2 Коринтяни 4:16-18   „… ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.“ (2 Коринтяни 4:16)   Благословена съм да работя на място, където първото задължение за деня е молитвата. Директор съм на един дом за лична грижа за стари хора. Имаме...

Виж повече

Четвърти адвент

Прочит: Битие 45:4-15   „Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов?“ (1 Йоан. 3:17)   Преди няколко години със семейството ми преминахме през тежък период. Катастрофирахме с новата...

Виж повече

Емануил – Бог с нас

Прочит: Псалм 98:1-9   „И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.“ (Матей 28:20)   Една сутрин се разхождах в много спокойна и тиха местност. На едно сенчесто място усетих лек бриз, който носеше някакво благоухание. Малко по-нататък открих неговия източник –...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!