Съмнения

Прочит: Лука 7:18-23   „Тогава Той им отговори: Идете и разкажете на Йоан това, което видяхте и чухте, че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието.“...

Виж повече

Грешен номер

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-10   „… Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“                                                                         (2 Коринтяни 12:9)   Мейбъл беше прочута с дарбата си да се моли. Тя винаги с готовност се...

Виж повече

Избери да се довериш

Прочит: Псалм 23:1-6   „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен…“                                                                                  (Псалм 23:4)   Една планова и на пръв поглед лека операция причини на моя...

Виж повече

Безмълвни

Прочит: Филипяни 4:4-7   „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“                                                                             (Римляни 8:26)   В ерата на...

Виж повече

Малко?

Прочит: Йоан 6:8-13   „Господ ще извърши това, което е потребно за мен. Господи, понеже милостта Ти трае до века, не оставяй делата на Своите ръце.“                                                                                     (Псалм 138:8)   Аз често попадам в капана...

Виж повече

Мъжът с голямо сърце

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-12   „… Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“                                                               (2 Коринтяни 9:7)   Щастлива от свободния час, който имах, седнах на любимия си стол с любимата си бродерия. След няколко минути някой...

Виж повече

Нашата котва

Прочит: Евреи 6:13-20   „… да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава и непоколебима котва…“                                                                           (Евреи 6:18-19)  ...

Виж повече

Силата ни идва от Бога

Прочит: Исая 41:8-10   „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“                                                                                       (Исая 41:10)  ...

Виж повече

Непрестанно се молете

Прочит: Колосяни 1:3-12   „Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“                                                                   (1 Солунци 5:17-18)   На всяко неделно богослужение в нашата църква хора, които са...

Виж повече

Неочаквано благословение

Прочит: Псалм 121:1-8   „Издигам очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“                                                                        (Псалм 121:1-2)   Обичам да тичам. Една съботна сутрин се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!