Великият пост

Прочит: Колосяни 3:8-14   „А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух.“ (2 Коринтяни 3:18)   Всяка година по време на Великия пост нашата църква представя мюзикъл за...

Виж повече

Вълшебните думички

Прочит: Псалм 107:1-9   „Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века.“ (Псалм 107:1)   Още когато бях малък, родителите ми ме научиха колко важни са думите „моля“ и „благодаря“. Сега, когато съм на повече от 60 години, продължавам да се убеждавам в...

Виж повече

Духовни упражнения

Прочит: Яков 2:14-26   „Затова „укрепете немощните ръце и отслабналите колене“, и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, но напротив, да бъде изцелено.“ (Евреи 12:12-13)   На 51-годишна възраст реших да си купя колело. Винаги съм обичала да карам...

Виж повече

Радост и любов

Прочит: Йеремия 9:23-24   „В онзи ден ще се каже на Йерусалим (…) Господ, твой Бог (…) ще се развесели за теб с радост, ще се успокои в любовта Си, ще се весели за теб с песни.“ (Софония 3:16-17)   Спомням си първия път, в който поех в ръце новородената си дъщеря. Толкова се...

Виж повече

„Пепелява сряда“

Прочит: Исая 58:1-11   „Не е ли това постът, който Аз съм избрал: да развързваш несправедливите окови… да пускаш на свобода угнетените…“ (Исая 58:6)   Преди година, когато видях размишление в „Духовна манна“, озаглавено „Пепелява сряда“, не разбрах какво означава това...

Виж повече

Последният печели!

Прочит: Филипяни 2:1-11   „А по-големият между вас нека ви бъде служител. А който възвисява себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси.“ (Матей 23:11-12)   „Първият, който стигне до колата, печели!“ Моите постоянно състезаващи се две деца – едното на четири, а...

Виж повече

Божи благословения

Прочит: Софония 3:9-20   „Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.“ (Псалм 84:11)   С годините разбирането ми за Божието благословение се промени. Преди смятах, че когато сме непокорни, Бог ни...

Виж повече

Сигурно бъдеще

Прочит: Йеремия 29:10-14   „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11)   Пътечките, по които бягам, ме отвеждат сред красотата на Смоуки Маунтинс. Една от любимите ми стига до място, от...

Виж повече

Изкушение

Прочит: 2 Коринтяни 5:11-21   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17)   „Искаш ли да пробваш малко от това?“ – ме попита някой на партито, но аз отвърнах, че не вземам наркотици. Въпреки изкушението да...

Виж повече

Настойници на Божия дар

Прочит: Битие 2:7-15   „Господня е земята и всичко, което има в нея, вселената и тези, които живеят в нея.“ (Псалм 24:1)   Докато се разхождах преди два дена, минах през местност с много красиви дървета. Малко по-нататък се натъкнах на разхвърляни по земята боклуци, които...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!