Светлината на Божието слово

Прочит: Второзаконие 10:12-13   „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105)   Обичам да редя пъзели, но винаги се осланям на инструкциите на техните създатели. Веднъж нареждах такъв, при който нямаше картина, която да следвам, а с...

Виж повече

Елате да видите

Прочит: Йоан 4:7-42   „Елате да видите един Човек, Който ми каза всичко, което съм направила. Да не би Той да е Христос?“ (Йоан 4:29)   Аз водя съвсем обикновен начин на живот и се питам дали някой, който иска да следва Исус, би се впечатлил от мен. Все пак се моля Бог да ми...

Виж повече

Силата на солта

Прочит: 2 Коринтяни 5:17-20   „Вие сте солта на земята.“ (Матей 5:13)   През цялата човешка история солта е била много ценен продукт. Тя се е използвала за запазване на храната и за подобряване на нейния вкус. С вода, в която е разтворена сол, могат да се измиват плодове, а...

Виж повече

Сладък сън

Прочит: Псалм 27:1-6   „Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, ще ме издигне на канара.“ (Псалм 27:5)   Веднъж, когато се чувствах самотна и разтревожена, сънувах нещо, което ме изпълни с мир и надежда. Бях отново дете, съвсем...

Виж повече

Затворени врати

Прочит: Евреи 12:1-6   „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“ (Евреи 11:1)   Бяхме планирали прекрасна разходка по една горска пътека наблизо. Табелите в началото изглеждаха пределно ясни и въпреки...

Виж повече

Впускай се напред

Прочит: Филипяни 3:10-14   „… като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бог в Христос Исус.“ (Филипяни 3:13-14)   Аз съм доброволец в едно служение, което помага на бивши...

Виж повече

Клони, които ще дадат плод

Прочит: Псалм 1:1-6   „В това се прославя Моят Отец, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.“ (Йоан 15:8)   Днес реших да подкастря две дървета в градината. Едното беше по-малко, а другото – доста по-голямо. С малкото беше по-трудно, тъй като трябваше да се...

Виж повече

Когато прохождаш

Прочит: Филипяни 1:5-7, 2:13   „Кой си ти, за да съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.“ (Римляни 14:4)   Когато децата се учат да ходят, паданията са нещо неизбежно. Възрастните, които научават нещо...

Виж повече

Сватбата на моята дъщеря

Прочит: Исая 55:8-13   „Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ.“ (Исая 55:8)   Предварително уговорените бракове все още са нещо обичайно в Индия. Когато дойде време дъщеря ми да се ожени, тя се съобрази с...

Виж повече

Посвети време

Прочит: Псалм 40:1-10   „Господи, Боже мой, Ти си извършил много чудеса; и Твоите мисли заради нас не е възможно да ги изложи някой пред Теб…“ (Псалм 40:5)   Един ден лошото време не позволяваше да спортувам на открито, затова реших да разнообразя домашните си тренировки с...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!