Успокой се!

Прочит: Псалм 23:1-6   „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен…“                                                                                 (Псалм 23:4)   Дълги години чувството на страх ме поглъщаше. Страхувах се...

Виж повече

Правилният фокус

Прочит: Филипяни 4:4-9   „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“                                                                               (Филипяни 4:6)   В продължение на четиринадесет години...

Виж повече

Пътят към дома

Прочит: Лука 15:11-24   „… този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери.“                                                                                (Лука 15:24)   Тръгнах на път с целия си багаж, който събрах в своята малка кола, макар че идеята да напусна...

Виж повече

Два сандвича

Прочит: Яков 2:14-18   „Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна и някой от вас им каже: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?“...

Виж повече

Съкровища

Прочит: Лука 15:4-10   „И така, сега, ако наистина слушате гласа Ми и пазите завета Ми, то повече от всички племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят…“                                                                                    (Изход 19:5)...

Виж повече

Мемфивостей

Прочит: 2 Царе 9:1-13   „Затова, насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг…“                                                                             (1 Солунци 5:11)   След смъртта на Йонатан Давид реши да покаже благост на всички от неговото семейство. Той...

Виж повече

Заедно в молитвата

Прочит: Филимон 1:1-25   „И така, ако ме смяташ за съучастник в Христа, приеми него като мен.“                                                                                (Филимон 1:17)   Няколко читатели на индонезийското издание на „Духовна манна“ отидохме в местния...

Виж повече

Моят приятел

Прочит: Псалм 139:1-12   „И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.“                                                                              (Матей 28:20)   Имах чувството, че всички деца си имат братя и сестри, освен мен. В блока, в който живеехме...

Виж повече

Думи на сила

Прочит: Евреи 1:1-8   „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“                                                                        (Филипяни 4:13)   Бях за първа година в колеж и трябваше да се грижа за две малки деца. Със съпруга ми бяхме в развод, а моята баба...

Виж повече

Спри, дишай, помоли се

Прочит: Яков 3:3-12   „Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, а колко много дърва запалва!“                                                                                          (Яков 3:5)   Преди време разговаряхме със сестра ми...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!