Започни деня с Бога

Прочит: Псалм 1:1-3   „Блажен онзи човек, който… се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ.“                                                                           (Псалм 1:1-2)   Събудих се и веднага започнах да обмислям ангажиментите си за...

Виж повече

Вода

Прочит: Йоан 4:1-26   „… ожаднях и Ме напоихте…“                                                                  (Матей 25:35)   Един горещ летен ден бях седнал на терасата и видях, че камион на куриерска фирма идва на нашата улица. Доставчикът почука на вратата на...

Виж повече

На ново място

Прочит: Плачът на Йеремия 3:22-33   „… понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.“                                                          (Плачът на Йеремия 3:22-23)   Преди година със съпруга ми продадохме и раздадохме...

Виж повече

Нови създания

Прочит: 2 Коринтяни 5:11-21   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“                                                                      (2 Коринтяни 5:17)   Когато повярвах в Христос на деветнадесетгодишна възраст...

Виж повече

Въпрос на перспектива

Прочит: Яков 1:2-5   „Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен, в какво състояние и да се намеря.“                                                                           (Филипяни 4:11)   Аз често пътувам с вътрешни полети. Понякога гледам през...

Виж повече

Таланти

Прочит: 1 Петрово 4:7-11   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“                                                                        (1 Петрово 4:10)   Една приятелка ми разказа за случка...

Виж повече

Извор на сила

Прочит: Матей 11:28-30   „Един на друг си носете теготите…“                                                                (Галатяни 6:2)   Бях свикнала да се срамувам от болестта си. Преструвах се, че всичко е наред, дори в дните, в които не можех да помръдна. Страхувах се...

Виж повече

Кръстословици

Прочит: Псалм 138:1-8   „Господ ще извърши това, което е потребно за мен.“                                                                        (Псалм 138:8)   Никога не съм обичала особено кръстословиците, а някои мои приятели ги решават направо с химикал. Когато се...

Виж повече

В Божиите ръце

Прочит: Второзаконие 33:26-29   „Вечният Бог е твое убежище; и подпора са ти вечните Му мишци…“                                                                 (Второзаконие 33:27)   Това лято реших да опитам нещо ново и се записах в театрален клас. В началото беше позволено...

Виж повече

Повече от достатъчно

Прочит: Изход 35:20-29   „И така, народът се въздържа и не принасяше повече. Защото материалът, който имаха, им беше достатъчен, за да извършат цялата работа и даже повече.“                                                                             (Изход 36:6-7)   Нашият...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!